U trendu

Novo izdanje Sofoklove tragedije „Ajant“

Sofokle, vajar atinskog poleta – reči su kojima je naslovljen predgovor kojim nas prevodilac sa starogrčkog dr Gordan Maričić uvodi u novo srpsko izdanje najstarije Sofoklove sačuvane tragedije "Ajant". U tragediji sačinjenoj od 1.420 stihova, prvi put izvedenoj početkom četrdesetih godina 5. veka pre naše ere, veliki grčki junak – posle Ahileja najveći pod Trojom, odlučuje da, pošto se osramotio, dično umre, jer je tako i živeo.
Boginja Atena je, naime, opčinila heroja mahnitošću u kojoj je Ajant, misleći da ubija najljuće dušmane, Odiseja, Agamemnona i Menelaja, poklao stoku. Njegov strogi etički kodeks ne dozvoljava mu da nastavi život sa ljagom na imenu. Ajant je u odluci nepokolebljiv, a obrazlaže je u monolozima koji odišu čovečnošću i ljubavlju prema bližnjima. Kako tragedija odmiče, tako junakova krivica izgleda sve manja: nadrasta je nesreća Telamonovog sina. Treba istaći i horske partije, bogate brojnim raskošnim slikama prirode.
Pored razmatranja odnosa starih Grka prema samoubistvu, Maričić nam približava naslovnog junaka Ajanta i kao čoveka koji "pripada homerskom svetu", u kojem je javno priznanje presudno, hrabrost mora biti potvrđena mnjenjem i nagradom drugih. Budući da je Ajant više stoički filozof nego ratnik i junak (kako kaže Albin Leski), on krvlju mora da spere ljagu sa svoje časti. Stari Grci, iako vitalni i odani životu, nikada čoveku nisu uskraćivali osnovnu moralnu slobodu: da živi ili da umre po svojoj volji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.