najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Deficit budžeta Srbije 11,3 milijarde dinara

Deficit budžeta Srbije u prvih pet meseci ove godine iznosio je 11,3 milijarde dinara, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

“Deficit budžeta Republike, prema široj definiciji, koja u rashode uključuje i projektne zajmove koji nisu deo budžeta ali pripadaju nivou Republike, iznosi 20,7 milijardi dinara”, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu tog ministarstva.

Kapitalni rashodi finansirani iz projektnih zajmova veći su u periodu od januara do maja 2016. godine za 4,8 milijardi dinara nego u istom periodu prethodne godine.

U maju su ostvareni prihodi u iznosu od 80,8 milijardi dinara, a rashodi su izvršeni u iznosu od 79 milijardi dinara.  Ostvaren je suficit u iznosu od 1,8 milijardi dinara.

Kako se navodi, poreski prihodi su iznosili 70,6 milijardi dinara.

Po osnovu PDV-a, u maju je naplaćeno 37,8 milijardi dinara, a prihod po osnovu akciza iznosio je 20,4 milijardi dinara. Prihod po osnovu poreza na dobit ima rastući trend s obzirom, kako navode, da se bliži rok za uplatu poreza po osnovu godišnjeg obračuna.

“Pošto je krajnji rok za obračun i uplatu 28. jun, ovog meseca se očekuje najveći prihod po osnovu ovog poreskog oblika”, navodi Ministarstvo finansija Srbije i dodaje da su preostali poreski prihodi naplaćeni u skladu sa očekivanjima.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 9,9 milijardi dinara, a po osnovu donacija uplaćeno je 0,2 milijarde dinara.

Navodi se da su rashodi izvršeni u iznosu od 79 milijardi dinara.

Najveće stavke na rashodnoj strani su bili rashodi za zaposlene i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO).

Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 19  milijardi dinara. Transferi OOSO iznosili su 17,9 milijarde dinara, od čega je transfer PIO fondu iznosio 16,9 milijardi dinara.

Na nivou opšte države, u prvih pet meseca je zabeležen deficit u iznosu od 23,9 milijarde dinara.

U maju je ostvaren suficit u iznosu od 2,8 milijarde dinara.

Ocenjeno je da je suficit ostvaren najviše zahvaljujući prihodima na nivou lokalnih samouprava čemu je doprinela uplata tromesečnih obaveza po osnovu poreza na imovinu, ali i prihod od prodaje zemljišta koji je jednokratnog karaktera.

Na kraju maja zbirni suficit lokalnih samouprava iznosi 9,1 milijardu dinara.

Kako je objavljeno, AP Vojvodina je trenutno u deficitu od 0,1 milijarde dinara, a deficit Fonda SOVO je 0,3 mlrd dinara.

PIO fond je zabeležio deficit u iznosu od 7,3 milijarde dinara, s obzirom na značajan depozit iz prethodne godine kojim raspolaže.

Nacionalna služba za zapošljavanje i RFZO su zabeležili suficite u iznosu od 0,7 i 2,2 milijarde dinara, respektivno.

“Suficit RFZO je posledica dinamike isplata plata, pošto se u januaru u zdravstvu isplaćuje samo pola mesečne zarade”, navodi Ministarstvo finansija.

Dodaje se i da se državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, u najvećoj meri finansiraju iz kredita, pa je njihov ukupan deficit iznosio 7,5 milijarde dinara.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike