DRI objavila izveštaj rezvizije poslovanja opštine Opovo

BEOGRAD – Državna revizorska institucija (DRI) objavila je danas nalaze iz Izveštaja o reviziji i pravilnosti poslovanja Opštine Opovo za 2017. godinu u kome se navodi da su, između ostalog, više obračunate i isplaćene plate, dodaci, naknade i socijalni doprinosi u ukupnom iznosu od 2.457.000 dinara.
Takođe, navodi se da je opština više iskazala vrednost zemljišta u poslovnim knjigama i to za iznos od 7.951.000 dinara.

Revizijom je utvrđeno da su bez poštovanja zakonskih propisa dodeljene dotacije, i to sportskim organizacijama u iznosu od 3.889.000 dinara i udruženjima gradana u iznosu od 1.534.000 dinara.

U izveštaju DRI navodi se da nisu preduzete adekvatne mere za naplatu potraživanja javnih prihoda u iznosu od najmanje 40.365.000 dinara, a prosečne cene nepokretnosti nisu utvrđene na propisan način- deo poslovnog prostora je izdat u zakup bez poštovanja propisa, a opština ne raspolaže podacima o ročnosti potraživanja.

DRI je skrenula pažnju da Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem nije propisana grupa konta za evidenciju dugoročnih potraživanja, kao i da Zakon o budžetskom sistemu propisuje da visina fiskalnog deficita lokalne vlasti u godini ne može biti veća od 10 odsto njenih prihoda u toj godini, ne uzimajući u obzir visinu prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina koja se koriste za finansiranje rashoda i izdataka tekuće godine.

„Skrećemo pažnju na činjenicu da se angažovanje lica po osnovu obavljanja poslova ozakonjenja objekata obavlja putem ugovora o privremeno povremenim poslovima, iako se radi o poslovima koji su po svojoj prirodi takvi da traju duže od 120 dana u kalendarskoj godini“, navodi se u izveštaju DRI.
Kada je reč o efektima koji su postignuti tokom revizije, između ostalog su stavljena van snage rešenja o isplatama naknada za rad članova tri komisije i doneta su interna akta iz oblasti finansiranja sportskih organizacija i udruženja građana.

(Tanjug)

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike