BIRODI: Odložiti tesitanje kandidata za Agenciju za sprečavanje korupcije i objaviti konkurs

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) pozvao je Pravosudnu Akademiju kao organizatora testiranja da odloži testiranje kandidata za izbor članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije uz ocenu da konkurs nije transparentno sproveden i za čije raspisivanje prema svedočenju novinara koji su tražili informacije o konkursu, nije znala ni osoba zadužena za PR.

„Rezultat ovako netrasparentno sprovedenog konkursa se ogleda u činjenici da su se za Veće prijavili u najvećoj meri kandidati koji su iz Agencije za sprečavanje korupcije, odnosno kandidati koji su imali poslovne veze sa Ministarstvom pravde i pravosudjem. Drugi razlog je sam način testiranja u kojem se meri „psihološki profil“ kandidata, a ne i njegov profesionalni integritet gledan kroz doprinos borbi protiv korupcije ili eventualno neetičko postupanje“, navedeno je u saopštenju.

BIRODI kaže da medju članovima Komisije ne postoji psiholog koji će da meri psihološke profile kao ni da procedurom nije definisana regulacija sukoba interesa kako izmedju kandidata i članova Komisije za izbor, tako i izmedju kandidata i javnih funkcionera o čijem radu će članovi Veća u drugostepenom postupku odlučivati.

„U samoj proceduri evaluiranja kandidata ne postoji interni mehanizam provere rada Komsije kao što je postojao u radu Komisije koja je birala Pokrajinski antikorupcijski tim, a koji je BIRODI napravio“, navedeno je u saopštenju.

Zato je BIRODI pozvao Pravosudnu akademiju da ponovo raspiše konkurs, jer kako kažu „Srbija više nije u prilici da pravi Potemkinova antikorupcijska sela za manjkom profesionalnog integriteta članova“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.