U trendu

Ministarstvo kulture: Nemački paviljon Starog sajmišta služio kao garaža, apel Zajedno je spin

Ministarstvo kulture saopštilo je razloge za rušenje Nemačkog paviljona na Starom sajmištu u Beogradu, a apel stranke Stranke Zajedno da se zaštiti kulturna baština, okarakterisalo kao politički spin.

Ministarstvo je navelo da je prostor na kojem se nalazi Nemački paviljon deo zaštićene okoline kulturnog dobra Staro Sajmište – Logor Gestapoa utvrđenog 1987. godine, da je Nemački paviljon izgrađen 1938. godine, nakon što su svi ostali objekti tadašnjeg Beogradskog sajma već bili sagrađeni, te je lokacija za Nemački paviljon bila izvan sajamskog kompleksa, u njegovoj neposrednoj blizini.

„Tokom postojanja logora, Nemački paviljon bio je periferni objekat izvan logorske ograde, te u njemu nisu boravili zatočenici niti je on služio za mučenje i ubijanje zatočenika. Nemački paviljon je služio kao garaža i radionica za popravku motornih vozila. Nakon Drugog svetskog rata, ovaj paviljon je dat auto-kući ‘Rade Končar’ koji ga je takođe koristio kao radionicu“, objašnjava Ministarstvo.

Dodaje da mere zaštite zaštićene okoline kulturnog dobra Staro Sajmište – Logor Gestapoa u kojoj se nalazi i Nemački paviljon „ne podrazumevaju očuvanje objekata u postojećem stanju, već kontrolisanu izgradnju koja ni na koji način ne sme ugroziti kulturno dobro“.

S obzirom da trasa novog puta ide preko lokacije u čijem sedištu se nalazi Nemački paviljon, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda pribavila je sva mišljenja za njegovo uklanjanje, a pored ostalih, i Jevrejska opština Beograd dala je 2016. godine svoju saglasnost.

„Ukazujemo na činjenicu da od donošenja Zakona i osnivanja ustanove Memorijalni centar Staro sajmište, Centralna kula predviđena za glavni izložbeni objekat u okviru kompleksa, Nemački paviljon s obzirom na lokaciju, vreme podizanja i svoju namenu, nikada nije bio deo Memorijalnog kompleksa Logora Gestapo“, kaže se u saopštenju.

Podseća se da je priprema dokumentacije za formiranje saobraćajnice kojom bi se povezala ulica Vladimira Popovića sa Bulevarom Nikole Tesle izgradnjom i prateće infrastrukture započela davne 1962. godine, da je urbanistički plan usvojen posle tri decenije, 1992. godine, a da je predviđeno da se postojeći objekti na lokaciji uklone.

„Nemački paviljon koji je koristila auto – kuća ‘Rade Končar’ ekspropisan je pravosnažnim rešenjem još 2013. godine. Više od 30 godina, javnost je upoznata sa namerama gradskih vlasti da na ovom prostoru formiraju saobraćajnicu kao i sa stavom teritorijalno nadležnog Zavoda za zaštitu spomenika kulture da izgradnja saobraćajnice, u zaštićenoj okolini spomenika kulture ne može ugroziti kulturno dobro Staro Sajmište – Logor Gestapoa“, navelo je Ministarstvo kulture.

Sa aktuelnom situacijom i postojećom dokumentacijom u vezi izgradnje saobraćajnica i uklanjanja Nemačkog paviljona, upoznati su svi domaći i strani činioci i nisu imali primedbe na ovu odluku.

Stranka Zajedno pridružila se Apelu javnosti protiv rušenja nemačkog paviljona logora na Starom sajmištu, koji je pokrenuo Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu (CIEH) iz Beograda, zahtevajući stavljanje svih mesta od istorijskog značaja pod zaštitu grada i države.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar