Usvojeno 14 zakona, među kojima i Zakon o broju zaposlenih u javnom sektoru

Poslanici Skupštine Srbije usvojli su danas 14 zakona, medju kojima su zakoni o javnim nabavkama, načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije, kao i oni koji se tiču drumskog saboraćaja i obrazovanja.

Današnja sednica, kojoj je prisustvovao i ministar prosvete Srdjan Verbić, počela je u 10 časova raspravom o 131 amandmanu na Predlog zakona o udžbenicima, kao i na izmene Zakona o visokom obrazovanju i o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Novi zakon o udžbenicima trebalo bi da obezbedi kvalitetne udžbenike koji će biti dostupni svim učenicima, da zaštiti porodični budžet i reši problem korupcije i netransparetnosti u izboru udžbenika.

Visokoškolske ustanove će izmenama Zakona o visokom obrazovanju samostalno odlučivati o broju ispitnih rokova.

Izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja usklađeni su uslovi za odlazak u penziju zaposlenih u prosveti sa Zakonom o radu.

Postupak javnih nabavki, koji je do sada u proseku trajao 200 dana, nakon usvajanja izmena zakona trajaće kraće, jer će procedure biti oslobođene komplikovanih i dugih procesa.

Proces je do sada bio veoma spor i nije bio u skladu sa očekivanjima predviđenim u direktivama EU.

Izmene zakona definišu i legitimacije onih koji imaju pravo da ulože prigovor. Prosek za prigovor do sada je iznosio 74 dana, ali je zbog „nekoliko zainteresovanih za sopstveni interes“ mogao da bude odložen i na godinu dana. Cilj izmena je da se procesi ne zaustavljaju prigovorima, već da se ubrzaju.

Minimalne vrednosti za male nabavke povećane su novim zakonom o javnim nabavkama sa tri na pet miliona dinara, dok je limit za nabavke u energetici i saobraćaju poštanskih usluga 10 miliona dinara. Namera je da se postupak ne opterećuje dugačkim i komplikovanim procesima.

Cilj Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru je racionalizacija. Ona se neće primeniti linearno, već samo tamo gde postoje viškovi, dok će u institucijama gde nema dovoljno kadrova biti moguće i zapošljavanje novih.

U opštinama do 50.000 stanovnika ostaće 9,5 zaposlenih na 1.000 stanovnika, na lokalu koji obuhvata od 50.000 do 100.000 stanovnika potrebno je 11 zaposlenih na 1.000 građana, dok opštine i gradovi do 150.000 stanovnika imaju pravo na 13 zaposlenih na 1.000 stanovnika.

Zakon o posebnim uslovima prodaje odredjenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije predstavlja nastojanje države da se približi bilansu stanja kada je reč o imovini jer država nema detaljan popis imovine, niti jasne kriterijume za upravljanje društvenom svojinom.

Reč je o prodaji objekata poput stanova ili poslovnog prostora koji funkcionalno nisu povezani sa operativnim funkcionisanjem države. Među tim objektima nisu diplomatska predstavništva. Zakon definiše i pravo preče kupovine postojećih korisnika poslovnog prostora i stanova.

U transakciji će biti valorizovana ulaganja zakupca do 20 odsto tržišne vrednosti stana, a na osnovu kompetentne procene veštaka.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama definisaće rokove plaćanja unutar javnog sektora onako kako su definisani unutar privatnog. Izmene će podići nivo finansijske discipline i proširiti je i na javni sektor.

Izmene zakona definisale su pravila i uvele sistem testiranja plaćanja do 60 dana na lokalne samouprave, komunalne delatnosti prema dobavljačima.

Izmene Zakona o javnom dugu uvele su odredbe koje će sprečiti da se taj dug nekontrolisano povećava kao i one koje će smanjiti obaveze po osnovu kamata sa trenutnih 1,1 milijardu evra na 200 do 300 miliona, čime će se stvoriti preduslovi za efikasnije upravljenje javnim dugom i optimizacija.

Novi zakoni u oblasti prevoza robe i putnika u drumskom saobraćaju će omogućiti još bolju konkurenciju i efikasniji rad transportnih preduzeća, zaštitu putnika i doprineti smanjenu sive ekonomije.

Poslanici su usvojili i zakone koji se odnose na Ugovor o izmenama i dopunama Finansijskog ugovora između Srbije i Evropske investicione banke za projekte Klinički centri.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.