U trendu

Venecijanska komisija pozdravila promene srpskog Zakona o referendumu, ali iznela i nove preporuke

Venecijanska komisija Saveta Evrope saopštila je danas da novi predlog srpskog Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi u potpunosti ili delimično sledi većinu ključnih preporuka iz prethodnog hitnog mišljenja, ali je iznela i više novih preporuka za pitanja na kojima treba raditi.

U novom hitnom mišljenju koje je danas objavila, Venecijanska komisija je pozdravila „pozitivan razvoj“, odnosno inicijativu vlasti Srbije da usvoje novi Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi radi uskladjivanja zakonodavstva sa medjunarodnim standardima.

Medjutim, Komisija je izrazila i žaljenje što je izmena Zakona o referendumu počela tek kada je referendum o Ustavu postao neizbežan.

„Radi stabilnosti izbornog zakona, izmene i dopune osnovnih odredaba o referendumima trebalo bi da stupe na snagu pre isteka roka od godinu dana od usvajanja jedino ako obezbedjuju uskladjenost sa standardima evropskog izbornog nasledja ili ako se time primenjuju preporuke medjunarodnih organizacija“, navela je Komisija.

U hitnom mišljenju se dodaje da „promene treba da budu istinski primenjive pre nego što bude održan referendum“.

„Venecijanska komisija zato preporučuje održavanje sledećeg referenduma tek kada izmenjeni zakon bude zaista primenjiv na njega. Štaviše, amandmane treba usvojiti širokim konsenzusom i uzimajući u obzir javne konsultacije sa svim relevantnim zainteresovanim stranama“, piše u dokumentu.

U novom predlogu Zakona, koji je Vlada Srbije danas usvojila, Komisija pozdravlja što su jasnije definisane različite vrste referenduma, što je produžen minimalni rok izmedju odluke o raspisivanju referenduma i glasanja, i što je ponovo razmotren sastav izborne administracije, iako jedino za predstojeći referendum o promeni Ustava.

Komisija pozdravlja i produženje roka za objektivno informisanje birača, iako preporučuje njegovo dodatno produženje, zatim davanje ovlašćenja izbornim komisijima da provere pitanje postavljeno biračima, kao i to što se od privatnih medija više ne zahteva da budu neutralni, dok su svi mediji u obavezi da obezbede jednake uslove oglašavanja strankama koje zagovaraju različite odgovore na referendumsko pitanje.

Odobravanje finansiranja troškova referendumske kampanje sredstvima dobijenim iz javnih izvora za finansiranje redovnog rada, isključivanje istraživanja javnog mnjenja iz aktivnosti referendumske kampanje, produženje rokova za ulaganje žalbe sa 24 na 48 sati, kao i ublažavanje pravila o prikupljanju potpisa za narodne inicijative, Komisija je takodje pozdravila.

Komisija, medjutim, navodi da na nekim pitanjima treba raditi i zbog toga, izmedju ostalog, preporučuje ​ukidanje ili bar znatno smanjenje naknade za overu potpisa i proširenje prava žalbe na sve birače.

Medju preporukama su i razmatranje primenjivosti šire i dugoročne reforme sastava izborne administracije nakon sledećeg ustavnog referenduma i izbora, kao i davanje ovlašćenja izbornim komisijama da proveravaju potpise birača i da obezbedjuju objektivne informacije za birače.

Komisija je preporučila i da odredbe o obaveznim referendumima budu preciznije, da ​​preciznije budu definisana ovlašćenja organa koji se bave predlozima referenduma i žalbama, da se zahteva jedinstvo sadržaja teksta podnetog na referendum, da Zakon sadrži detaljnija pravila koja se primenjuju u hitnim slučajevima, da bude razmotreno produženje rokova za podnošenje žalbi i odlučivanje po njima.

Venecijanska komisija navodi i da je spremna da pomogne vlastima Srbije da dodatno preispitaju zakonodavstvo o referendumima i narodnim inicijativama kako bi ono bilo više uskladjeno sa medjunarodnim standardima i dobrom praksom.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.