Vlada Srbije usvojila zakon o pružanju besplatne pravne pomoći

Vlada Srbije usvojila je na danas Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čiji je cilj da gradjanima slabijeg imovinskog stanja obezbedi jednak pristup pravdi.

Predlogom ovog zakona u pravni okvir Srbije prvi put se uvodi sistemska besplatna pravna pomoć u Srbiji, koja će omogućiti i kontrolu kvaliteta pružanja pravne pomoći.

Usvojeni predlog zakona podrazumeva da pružaoci besplatne pravne pomoći ostvaruju naknadu za pružene usluge iz budžeta, ali i kroz različite donacije i projektna finansiranja.

Predvidjeno je i da besplatnu pravnu pomoć pružaju advokati i službe pravne pomoći u jedinicama lokalne samouprave.

Udruženja mogu neposredno pružati besplatnu pravnu pomoć u postupcima ostvarivanja prava na azil i zaštite od diskriminacije.

Besplatnu pravnu pomoć u ime udruženja pružaće advokati, kada je procesnim zakonima predvidjeno da zastupnik mora biti advokat, a besplatnu pravnu pomoć u udruženju mogu pružati i diplomirani pravnici, ako se ne zahteva da zastupnik mora biti advokat.

Vlada je danas usvojila i predlog izmena Zakona o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera.

„Predložene izmene doprineće da alternativni vidovi kažnjavanja počinilaca krivičnih dela daju bolje efekte, da se poboljša efikasnost u radu povereničke službe i kao krajnji rezultat obezbedi kvalitetnije obavljanje profesionalnog rada“, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.