U trendu

Zaštitnik gradjana: Potrebno redefinisati seksualno zlostavljanje u zakonima Srbije

Zaštitnik gradjana Zoran Pašalić izjavio je danas povodom Evropskog dana zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja da ipak u stručnoj i široj javnosti i dalje postoji nerazumevanje te pojave, posebno seksualnog zlostavljanja dece, njegovih oblika i raširenosti.

Iako pravo na zaštitu od svih oblika nasilja danas predstavlja osnovno pravo svakog deteta, piše u njegovoj izjavi, potrebno je redefinisati seksualno zlostavljanje u zakonima Srbije.

Tako bi u svim slučajevima i u svim oblicima seksualnog zlostavljanja deca imala adekvatnu krivičnopravnu, porodičnopravnu i drugu zaštitu, i te pojave bi mogle da na vreme budu suzbijene i sprečene.

Pašalić je podsetio na podatke nedavnih istraživanja da su upravo deca u poslednjih godina najčešće žrtve trgovine ljudima u Srbiji, a najzastupljeniji vid njihovog zlostavljanja i iskorišćavanja je seksualna eksploatacija.

Borba protiv dečje prostitucije, kao i dečjih brakova, koji su najčešće paravan za trgovinu decom, zahtevaju efikasniju saradnju s državnim organima i institucijama, kao i nevladinim organizacijama, što će biti jedan od prioriteta u radu Zaštitnika gradjana, najavio je Pašalić.

Ni nakon tri godine od povlačenja pripremljenih obrazovnih paketa o seksualnom obrazovanju čiji se sadržaj osvrnuo i na seksualno zlostavljanje dece i telesni integritet deteta, nije izrađen novi obrazovni paket niti se planira uvođenje seksualnog obrazovanja kao obaveznog predmeta u sve nivoe preduniverzitetskog obrazovanja, ukazao je Pašalić.

On je naglasio da je najefikasniji oblik prevencije i suzbijanja ovog izuzetno teškog oblika nasilja nad decom upravo upoznavanje dece s telesnim integritetom, rizicima od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja, načinom prepoznavanja seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja i mehanizmima zaštite i prijave.

Zaštitnik gradjana je naveo da je često ukazivao na problem nedovoljno adekvatnog zakonodavnog okvira zaštite dece od seksualnog nasilja i nedovoljne uskladenosti domaćih zakona s Konvencijom Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja.

Podsetio je da Srbija nije u potpunosti postupila po Inicijativi Zaštitnika gradjana za izmene i dopune Krivičnog zakonika podnete 2011. i 2012. godine, po zajedničkoj Inicijativi Zaštitnika gradjana i organizacije „Incest trauma centar“ za izmene i dopune Krivičnog zakonika i Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Isti je slučaj i s Mišljenjem i preporukama Zaštitnika gradjana za korišćenje zaštitnih mehanizama u sudskim postupcima radi sprečavanja sekundarne traumatizacije dece žrtava krivičnih dela, posebno onih seksualne prirode, upozorio je Pašalić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.