Alarmantno: Gašenje giganta bivše SFRJ uništava elektroenergetski sistem

Isključenje Aluminija d.d. Mostar zadaje ozbiljne udarce i elektroenergetskom sistemu BiH, pa će ovo pitanje biti tema zasedanja Doma naroda Parlamenta.

Nezavisni operator sistema (NOS) u BiH je 15. jula ove godine na zahtev Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) dostavio informaciju o stanju elektroenergetskog sistema nakon isključenja Aluminija d.d. Mostar, a koja sadrži niz izuzetno zabrinjavajućih informacija.

U informaciji se navodi da je sa stanovišta bezbdnosti rada elektroenergetskog sistema BiH isključenje Aluminija s prenosne mreže imalo izražene negativne posledice, prvenstveno na stanje naponskih prilika.

Navedena informacija je dodatno zabrinjavajuća jer je poznato kako u EES BiH već duže vreme postoji izražen problem previsokih napona koji je dodatno pojačan isključenjem Aluminija.

Ovo pitanje na sednici će postaviti izastupnik Socijaldemokratske partije BiH Aner Žuljević, koji smatra da će isključenje ovako velikog potrošača dovesti do izazivanja lančanih problema s viškom proizvodnje električne enegije koja se neće moći izvoziti zbog ograničenih mogućnosti prekograničnih prenosnih kapaciteta.

Primer koji potvrđuje navedeno je podatak da se u febuaru i martu 2018. godine iz BiH izvozilo 1300 MWh/h, gdje je EES BiH bio na granici ugroženosti i navedeni iznos izvoza ne bi bio ni odobren da Aluminij nije bio u pogonu.

„U slučaju kada se sva proizvedena energija ne može plasirati, dotoci u akumulacionim jezerima, umesto korištenja za proizvodnju usmeravaju se na prelivanje preko brana kao čist gubitak. S ekonomskog aspekta je izuzetno važno imati na umu da je Aluminij trošio 103.000.000 kWh, što izraženo u procentima predstavlja oko deset posto ukupno preuzete električne energije sa prenosne mreže“, kazao je za Klix.ba Žuljević.

Uzimajući u obzir da pomenuta informacija sadrži niz vrlo zabrinjavajućih pokazatelja, on će tražiti od NOS-a da sve podatke javno objavi kako bi se jasno utvrdile moguće sistemske opasnosti kada je u pitanju isključenje Aluminija. Spekuliše se da će isključenje mostarske kompanije dodatno opteretiti ostale potrošače te je vrlo važno izračunati evidentne finansijske gubitke.

Napišite komentar