BiH i CG: Nema alternative evropskim integracijama…

OHRID – Predsedavajući Saveta ministara BiH Denis Zvizdić i crnogorska ministarka za ekonomiju Dragica Sekulić rekli su danas da za njhove zemlje nema alternative evropskim integracijama.

Novinari su, naime, pitali lidere regiona nije li „mali Šengen“ alternativa EU integracijama, što su i Aleksandar Vučić i Edi Rama odlučno negirali, dok su Zvizdić i Sekulić rezerve svojih zemalja prema regionalnoj inicijativi formulisali upavo u tim okvirima.

„Za BiH su pitanja dugoročne stabilnosti, permanentnog mira i ekonomskog prosperiteta najvažniji ciljevi i prioriteti i u tom smislu evroatlantske integracije za nas nemaju alternativu. Ali, to znači da nećemo ostati i dalje snažno posvećeni jačanju regionalnih odnosa i unapređenju saradnje sa svim susedima“, rekao je Zvizdić odgovarajući na pitanje novinara.

On je istakao da Zapadni Balkan može da bude atraktivna lokacija za strane investicije, koje rastu, ali nedovoljno.

Te investicije, kaže, ne rastu još više zbog pravne nesigurnosti i činjenice da maltene na dnevnoj bazi imamo realne, ali češće veštački kreirane tenzije i „radikalne izjave“ koje sprave spiralu verbalnih sukoba predstavnika zemalja ZB.

„Zato su u BiH pitanja stabilnosti, sigurnosti i ekonomskog prosperitea najavžnija za budućnost BiH i smatramo da je proces evroatlantskih integracija put kojim možemo ostvariti te ciljeve“, rekao je Zvizdić.

Dodao je da na pres konferenciji u Ženevi, nedavno, na kojoj su bili predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, gotovo nijedno pitanje nije bilo o samom sastanku, već su sva bila o prošlosti, ’90-im godina…, te da se tenzije moraju prevazići i rešiti.

Zato je, naveo je, važno da na ispravan način zemlje poređaju prioritete, koje imaju, a koji moraju biti ugrađeni u regionalne inicijative, te da je najbolje ako se oni mogu pretvoriti u zajednički ineteres i prioritet celog regiona.

„Ovde se osim saradnje mora ubaciti reč jednakorpavnost među zemljama, kada govorimo o bilo kojoj vrsti regionalne inicijative“, rekao je Zvizdić.

Crnogorska ministarka Dragica Sekulić rekla je da oni razumeju izazove sa kojim se EU susreće i vreme koje joj je potrebno za konsolidaciju.

„U evropske integracije ne verujemo kao u ‘ček listu’ koju treba ispuniti, već kao u činjenicu da je za sedam godina suštinski unapređen život u Crnoj Gori“, rekla je Sekulić.

Izrazila je uverenje da svaka zemlaj EU veruje u politiku proširenja, ali da razmatraju da li su postojeći modaliteti ti koji treba da budu primenjeni u narednom periodu.

Dodala je da su očekivanja da proces bude dvosmeran, da se poštuje svaka od zemalja ponaosob, da se svaka vrednuje prema rezultatima koje postiže, a da EU nastavi da blisko radi sa zemljama Zapadnog Balkana.

(Tanjug)

Napišite komentar