U trendu

Crna Gora nudi državljanstvo za – investicije

Program za sticanje crnogorskog državljanstva preko investicija trajaće tri godine, počev od 1. januara 2019, i u tom periodu može se prihvatiti najviše 2.000 zahteva, odlučila je Vlada Crne Gore. Odlukom vlade je predviđeno o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.

Potpredsednik Vlade Milutin Simović saopštio je da je vlada odluku o ekonomskom državljanstvu donela s ciljem daljeg ubrzanja ekonomskog razvoja i privlačenja stranih investicija koje će, kao je kazao, „doneti nova radna mesta”.

„Ekonomsko državljanstvo je odavno prepoznato u brojnim zemljama širom sveta kao važan instrument privlačenja investicija. Ovom odlukom intenziviraćemo razvojne projekte i razvoj nerazvijenih područja”, ocenio je Simović

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović novinarima je kazao da će novac biti uplaćivan u poseban fond iz kojeg će se finansirati izgradnja infrastrukture u manje razvijenim opštinama na severu zemlje.

„Aplikanti moraju zadovoljiti kriterijume polaganja na račun države Crne Gore, 450.000 evra u Primorskom regionu i Podgorici, odnosno 250.000 evra u Severnom regionu i Centralnom regionu osim Podgorice, kao i 100.000 evra namenjenih manje razvijenim područjima. Pored toga, aplikant mora da položi 15.000 evra za aplikaciju za sebe, po 10.000 evra za najviše četiri člana porodice, i po 50.000 evra za svakog narednog člana porodice”, pojasnio je Radunović obećavajući da će imena investitora koji ulaganjem budu ostvarili pravo na državljanstvo Crne Gore biti dostupna javnosti.

Prema predviđenim kriterijumima za sticanje ekonomskog crnogorskog državljanstva može konkurisati stranac koji u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđen i za kojeg je agent za ocenu međunarodne podobnosti dao pozitivno mišljenje, uključujući dokaz o poreklu novca namenjenom za uplatu i ulaganja u skladu sa ovom odlukom.

Iz vlade su saopštili da nije reč o „o prodaji pasoša već o podsticaju investicija u razvojne projekte, i to one za koje vlada da saglasnost”.

Lice koje bude tražilo državljanstvo proći će kroz nekoliko stupnjeva provere nakon što podnose zahtev za realizaciju posebnog programa preko agenta za posredovanje, a „proveru vrši agenti za ocenu međunarodne podobnosti, koji moraju imati licence”.

Provere će vršiti i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Vladinom odlukom je precizirano da kontrolu uplata „nadzire nezavisni revizor kojeg je nadležni organ, na osnovu javnog poziva, angažovao za praćenje ulaganja u razvojne projekte”.

Ekonomsko državljanstvo se može i oduzeti ako se „naknadno utvrdi da je osoba koja je stekla crnogorsko državljanstvo prijemom u skladu sa ovom odlukom dala lažne podatke ili namerno prikrivala činjenice i okolnosti, kao i u slučaju da je agent za ocenu međunarodne podobnosti za to lice u svom izveštaju dao netačne podatke, doneće se rešenje o gubitku državljanstva”.

(Novica Đurić, „Politika“)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.