Knežević podneo ustavnu žalbu

PODGORICA – Zastupnici predsednika Atlas Grupe Duška Kneževića podneli su ustavnu žalbu zbog povreda osnovnih ljudskih prava, među kojima i prava na pravično suđenje propisano, prava na odbranu, prava na delotvorni pravni lek i prava na jednakost oružja.

Jedan od Kneževićevih punomoćnika Nemanja Jolović ocenio je da je potvrđivanjem optužnice protiv njegovo klijenta Viši sud u Podgorici nastavio grubo kršenje ustavnih prava i prava zagarantovanih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, prenosi RTCG.

„Zbog uticaja izvršne vlasti na rad pravosudnih organa i mešanja politike u rad tih organa frapantno su kršena prava Duška Kneževića. Prvo od strane Specijalnog državnog tužioca, a potom i od Višeg suda u Podgorici, a sve u želji da se u što kraćem roku izdejstvuje presuda protiv Kneževića“, naveo je Jolović.

On je ocenio da istraga koja je prethodila podizanju optužnice nije sprovedena po zakonu i tvrdi da je povređeno načelo zakonitosti.

Navodi i i da okrivljenom nije omogućeno da se izjasni o činjenicama i dokazima koji ga terete niti da iznese činjenice i dokaze koji mu idu u korist.

Knežević nije saslušan ni pre, a ni posle donošenja naredbe o sprovođenju istrage, niti mu je ta naredba dostavljena, navodi advokat, a dostavljanje nije ni pokušano na adrese kojima je tužilaštvo raspolagalo.

Advokat tvrdi da braniocima u fazi istrage nije omogućeno da se upoznaju sa nalazom i mišljenjem veštaka, na kojem je zasnovana optužnica.

„Odbrani je uskraćeno pravo da na taj nalaz i mišljenje stavi svoje primjedbe i da veštaku postavlja pitanja. Odbrani nije omogućeno da dostavi svoje dokazne predloge, čime je povređeno pravo na pravično suđenje koje garantuje procesnu ravnopravnost, kao što je jednakost oružja i pravo na direktno ispitivanje u dokaznom postupku“, navodi se u saopštenju Atlas grupe.

Jolović je ocenio da su tako pogažene osnovne vrednosti ustavnog poretka Crne Gore i tvrdi da Viši sud u Podgorici nije sankcionisao povrede prava Duška Kneževića od strane Specijalnog državnog tužilaštva, čime je povredio njegovo pravo na pravično suđenje i pravo na odbranu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.