najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Majke troje dece imaće doživotna primanja

Od 1. januara, majke troje i više dece koje imaju 25, odnosno 15 godina radnog staža u Crnoj Gori, podnosiće zahteve za primanje doživotne mesečne naknade.

Majke troje i više dece će prilikom dostavljanja dokumenata biti u obavezi da predaju izvode iz matične knjige rođenih dece, potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju, penose crnogorski mediji.

Naknadu će primati i nezaposlene majke koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina, kao i roditelji i negovatelji lica sa posebnim potrebama, primaće doživotnu mesečnu naknadu.

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević je istakla da su Zakonom o dopunama zakona o dečjoj i socijalnoj zaštiti propisana dva nova prava.

“Pravo na naknadu roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine, kao i pravo na naknadu po osnovu rođenja troje ili više dece“, istakla je Kovačević, prenosi Anadolija.

Naknadu roditelju ili staratelju može ostvariti jedan od roditelja ili staratelja koje brine o navedenom licu. Visina naknade biće 193 evra.

Zaposlene majke sa troje i više dece, koje imaju 25 ili 15 godina radnog staža, primaće doživotnu mesečnu naknadu u iznosu od 40 ili 70 odsto prosečne neto zarade u Crnoj Gori u godini koja prethodi onoj kada je ostvareno to pravo, prenose mediji.

irektorka Zavoda zapošljavanje Crne Gore Vukica Jelić istakla je da će sve jedinice Zavoda biti operativne prilikom prijema zahteva.

“Stranka će se obraćati sa zahtevom Centrima za socijalni rad, u kojima će navoditi da se nalazila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Nakon toga mi ćemo centrima za socijalni rad dostavljati potrebnu dokumentaciju“, kazala je Jelić.

Majke troje i više dece će prilikom dostavljanja dokumenata biti obavezne da dostave izvode iz matične knjige rođenih dece, zatim potvrdu o radnom stažu ili potvrdu o evidenciji na birou Zavoda za zapošljavanje, kao i dokaz da nisu ostvarile pravo na penziju.

Majke troje i više dece koje su u radnom odnosu, a koje ispunjavaju kriterijume za doživotnu naknadu, ne mogu primati platu i naknadu, već se moraju odlučiti za jednu od ove dve varijante.

Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, oko sedam hiljada žena u Crnoj Gori može ostvariti pravo na doživotnu naknadu.

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike