Obavezno ponesite zdravstvenu knjižicu na more u Hrvatsku i CG, evo i zašto

Počela je sezona godišnjih odmora, a grđani Srbije najčešće na letovanje idu u Grčku, Crnu Goru, Hrvatsku, te uz uplaćeni aranžman treba obezbediti i putno zdravstveno osiguranje.

Republički fond za zdravstveno osiguranje ima potpisane međunarodne sporazume sa 20 zemalja – Austrija, Poljska, Belgija, Rumunija, BiH, Slovačka, Bugarska, Francuska, Velika Britanija, Holandija, Italija, Hrvatska, Luksemburg, Crna Gora, Mađarska, Češka, Makedonija, Slovenija, Nemačka, Turska.

To znači da svi osiguranici, odnosno oni koji imaju overenu zdravstvenu knjižicu ukoliko turistički borave u nekoj od tih 20 zemalja mogu dobiti hitnu medicinsku pomoć o trošku RFZO.

Vršilac dužnosti direktora RFZO Verica Lazić kaže da je neophodno pre polaska na put da osiguranici pribave dvojezični obrazac, osim Poljske i Velike Britanije za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava.

„Dvojezicni obrazac izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i mišljenja Lekarske komisije, da lice ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje“, rekla je Lazić za Tanjug.

Važno je, pojašnjava ona, da se osiguranik ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže bolničko lečenje, uključujući i trudnoću.

Nalaz i mišljenje izabranog lekara i overenu zdravstvenu knjižicu/karticu osigurano lice podnosi lično Lekarskoj komisiji nadležne filijale RFZO. Obrazac se izdaje najduže za period do 90 dana od dana izdavanja, a izdavanje je besplatno.

Lazić je naglasila da je u prošloj 2016. godini ukupno izdato 25.359 potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.

„Ukoliko je osigurano lice pre odlaska na put obezbedilo potvrdu – dvojezični obrazac za države sa kojima imamo zaključene ugovore, hitne zdravstvene usluge neće biti naplaćene od njega, već će troškovi lečenja biti regulisani na način predviden konkretnim sporazumom“, pojašnjava ona.

Foto: JasicaJaew/Pixabay.com

Ukoliko i pored izdate potvrde, hitne zdravstvene usluge ipak budu naplaćene predviđena je pravo na naknadu troškova. Zahtevi za refundaciju se podnose direkciji RFZO Jovana Marinovića br. 2.

Za države sa kojima RFZO nema potpisan sporazum, kao što je Grčka, zdravstveni fond nudi dobrovoljno putno osiguranje, a polisa se može nabaviti u bilo kojoj filijali ili ispostavi RFZO, bez obzira na prebivalište osiguranika.

Za polisu putnog osiguranja u RFZO ne postoje ograničenje po pitanju godina starosti, tako da osiguranje mogu ugovoriti i lica starija od 75 godina.

„Osiguranici putnog osiguranja, u slučaju potrebe za hitnom i neodložnom lekarskom uslugom, mogu da se obrate najbližoj zdravstvenoj ustanovi u mestu u kome se zatekne van zemlje, bez obzira da li se radi o državnim ili privatnim zdravstvenim ustanovama“, pojašnjava Lazić.

Trošak koji su imali u zdrasvtevnoj ustanovi, po povratku u zemlju im se refundira, uz orginalni račun i medicinsku dokumentaciju. Rok isplate je 14 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.