najveća internet zajednica u Srbiji već 18 godina

U trendu

Savet Evrope o korupciji u Crnoj Gori

U Savetu Evrope (SE) u Strazburu objavljen je temeljan izveštaj u kojem se navodi da je Crna Gora preduzela opipljive korake za suzbijanje korupcije, ali se naglašava da je korupcija i dalje raširena, i da je uzrok nepoverenja građana u neke ključne ustanove, a posebno u političke stranke i pravosuđe.

U proceni koju je usvojilo nadležno telo SE, Grupa zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO), navodi se da je “poslednjih godina Crna Gora preduzela opipljive korake i unapredila zakonski okvir u cilju ispunjavanja obaveza koje proizilaze iz članstva u Savetu Evrope, kao i zahteva za pridruživanje EU”.

Ukazuje se, međutim, na to da su “zabrinjavajuće brojke oko poverenja građana” u političke stranke, poslanike parlamenta, sudije i tužioce, i navodi se da “nedostatak efikasnih istraga i presuda za pojedine vrste krivičnih dela – posebno, ratne zločine i krivična đela korupcije – kao i osećaj da su visoki funkcioneri nekažnjivi, predstavljaju dodatnu prepreku za poverenje javnosti u sistem”.

GRECO takođe smatra da, iako zakon u Crnoj Gori sadrži dobre mere za sprečavanje sukoba interesa, nedostaju ovlašćenja za sprovođenje zakona, a česte su i kritike u pogledu stvarne nezavisnosti i kapaciteta Komisije za sprečavanje sukoba interesa, kad je reč o poslanicima, sudijama i tužiocima.

“Skupština Crne Gore je”, kako se navodi, “zauzela pozitivan pristup u pogledu otvorenosti svog rada i omogućavanja pristupa javnosti informacijama o zakonodavnom procesu”, a sprovedene su i praktične mere za poboljšanje saradnje sa organizacijama civilnog društva i građanima uopšte. 

“Što se tiče efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti pravosuđa, poslednjih godina preduzeti su određeni odlučujući koraci”, ističe se u izveštaju.

Konstatuje se, međutim, da “tužilaštvo, nažalost, karakteriše veća netransparentnost u radu i često je kritikovano zbog manjka proaktivnosti”, mada je “osnovano Specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju, takođe u cilju poboljšanja kapaciteta za rešavanje najtežih krivičnih đela i korupcije na visokom nivou”.

GRECO napominje da su 2013. godine usvojene ustavne promene u cilju smanjenja političkog uticaja na imenovanje visokih funkcionera u pravosuđu, uz obezbeđivanje transparentnijih procedura i izbora zasnovanih na zaslugama, uz uvođenje kvalifikovane većine i deblokirajućeg mehanizma kod Skupštine”.

“Sudski i Tužilački savet imaju širok spektar dužnosti koje obuhvataju izbor, imenovanje, napredovanje, upućivanje na drugo radno mesto, izricanje kazni i razrešenje sudija i tužilaca”, navodi se u nalazu tela za praćenje suzbijanja korupcije među članicama SE.

Međutim, dodaje se, “različitim radnim grupama tih saveta predsedavaju članovi koji nisu iz pravosuđa a koje imenuje Skupština, što dovodi u sumnju delotvornu depolitizaciju sistema, što je bila prvobitna namera reforme, kao i sprečavanje sukoba interesa kada su ista lica uključena u sve odlučujuće vidove sudske i tužilačke struke”.      
                                               
“Iako je zakonodavna reforma sprovedena i radi jačanja disciplinskog režima kod sudija i tužilaca, ostaju sumnje u kvalitet i efikasnost kontrole neodgovarajućeg ponašanja i sukoba interesa u pravosuđu”, ocenio je GRECO i dodao da “ovo samo po sebi predstavlja izazov u kontekstu veoma izraženih ličnih i porodičnih odnosa u Crnoj Gori i zahteva izradu posebnog uputstva o pitanjima integriteta i sprečavanja sukoba interesa u pravosuđu”.

Kako se navodi, “zajedno sa svim reformama koje su u toku, vreme i iskustvo će proveriti efikasnost izmenjenog zakonodavnog i institucionalnog okvira”,  a za to su “nužni  istrajnost, jaka politička volja i aktivan pristup profesionalnih lica”.

“Ključno je”, predočava se u izveštaju, “da podsticaj dobijen kroz proces pristupanja EU predstavlja solidne, stabilne i primenjive smernice za borbu protiv korupcije u zemlji i obezbeđuje kredibilitet institucija”.

GRECO preporučuje “da se obezbedi uspostavljanje mehanizma za promovisanje Etičkog kodeksa za poslanike i podizanje njihove svesti o standardima koji se očekuju od njih, ali i primenu takvih standarda kada je to potrebno”, kao i ad hoc prijavljivanje sukoba privatnih interesa poslanika i pitanja u skupštinskom postupku.

Pored ostalog, GRECO preporučuje “preduzimanje dodatnih mera za jačanje nezavisnosti Sudskog saveta – stvarne i percipirane – protiv neprimerenog političkog uticaja, koje podrazumevaju ukidanje članstva ministra pravde u Savetu po funkciji”.

I naglašava da se mora “obezbediti da najmanje polovina članova Saveta bude iz redova sudija koje su izabrale njihove kolege, a da funkcija predsednika pripada članovima iz redova sudija u Savetu”.

(Beta)

Napišite komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

Najnovije iz rubrike