Turska donira 30 miiona evra BiH za vojnu opremu

SARAJEVO – Savet ministara BiH i Vlada Republike Turske sklopili su sporazum o saradnji prema kojem BiH dobija donaciju od 200 miliona turskih lira, oko 30 mliona evra za nabavku vojne opreme, a uslov je da ona bude naručena od turske namenske industrije.

U sporazumu koji je sada u procesu konsultacija i koji tek treba da potvrdi Parlamentarna skupština BiH stoji da naznačeni deo alociranih sredstava može da bude iskorišćen u narednih pet godina, počevši od datuma obaveštenja koje će Savetu ministara upututi Kabinet vojnog atašea turske Ambasade u Sarajevu, preneo je sarajevski portal Klix.

„Savet ministara BiH će dostaviti popis zahteva, uključujući prioritete, o kojima će se odlučivati u okviru određenog projekta, uzimajući u obzir alocirana sredstva za proces nabavke. Popis se dostavlja Ministarstvu državne odbrane Republike Turske kroz diplomatske kanale“, navodi se, uzmeđu ostalog, u sporazumu.

Dodaje se da će uplate biti izvršene nakon što Savet ministara BiH obavesti Ministarstvo državne odbrane Republike Turske diplomatskom notom kroz diplomatske kanale da je roba primljena u potpunosti i neoštećena, u skladu sa uslovima ugovora i procedurama inspekcije kako je zatraženo u procesu nabavke koji je sproveden u koordinaciji sa Ministarstvom državne odbrane Republike Turske.

Sporazum predviđa da BiH ugovorom mora da se obaveže da neće opremu ustupiti ili prodati trećoj strani, niti je izuzeti iz inventara bez saglasnosti Turske.

Pored pomoći u vojnoj opremi, Turska je namenila i preko milion maraka za obuku pripadnika Oružanih snaga BiH u centrima za obuku Turskih oružanih snaga.

Bosna i Hercegovina je već od Turske dobijalaa ovakvu vrstu pomoći, ali nikad u ovolikom iznosu. Turska vojno pomaže i Crnu Goru, a nedavno je sklopljen sporazum u vrednosti od 15 miliona evra, navodi Klix.

(Tanjug)

Napišite komentar