U trendu

Želite da postanete državljanin Crne Gore: Evo koliko para vam je potrebno

Stranac koji uloži dva miliona evra u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, 3,5 miliona u preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda ili četiri miliona u drvopreradu, može konkurisati za crnogorsko državljanstvo.

Vlada Crne Gore usvojila je juče informaciju o utvrđenim uslovima koje treba da ispunjavaju razvojni projekti u oblasti poljoprivrede i drvoprerade u postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo.

Osim ulaganja više miliona evra, potrebno je da razvojni projekat zapošljava najmanje deset osoba u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih i ribljih proizvoda, najmanje 20 u preradi poljoprivrednih i ribljih proizvoda, ili najmanje 20 u drvopreradi.

Akcenat je dat i na realizaciju projekata koji za cilj imaju supstituciju uvoza poljoprivrednih i ribljih proizvoda, povezuju proizvode drvne industrije sa turističkim i smeštajnim kapacitetima, afirmišu i unapređuju plasman tradicionalnih crnogorskih proizvoda, itd.

Napišite komentar