Mornari iz Srbije spasavaće migrante na Sredozemnom moru

Pripadnici Vojske Srbije u 2017. godini biće deo misije Evropske unije EUNAVFOR Mediteran – Operacija „Sofija”.

Cilj je kontrola pomorskih migrantskih ruta iz Afrike u Evropu preko Sredozemnog mora, ali i suzbijanje krijumčarenja ljudi i pružanje pomoći brodolomnicima.

– To će biti peta misija EU, u kojoj će Srbija učestvovati, i to sa oficirima u komandi u Rimu i na brodovima u Mediteranu, koji su zaduženi za kontrolu i pomoć na prekomorskim migrantskim rutama – kaže pukovnik dr Milivoje Pajović, načelnik Centra za mirovne operacije Vojske Srbije.

Srpski oficiri pomorskih specijalnosti, a većina njih danas radi u Rečnoj flotili, već su se dokazali na savremenim ratnim brodovima u misiji EU „Atalanta”.

Bili su na grčkim, holandskim, francuskim, nemačkim, španskim, i italijanskim fregatama kao oficiri palubne straže, štabni eksperti u komandi snaga na moru ili kao analitičari u operativnoj komandi u Londonu.

Osim njih, u ovoj misiji su bili i timovi vojnih specijalaca u takozvanim autonomnim timovima za zaštitu brodova.

Na tim zadacima, pripadnici VS su, osim kratkog boravka u lukama, bili smešteni na brodu, spremni da ga zaštite u slučaju piratskog napada, što je i danas realna opasnost uz obalu Somalije.

(Politika)

Napišite komentar