Najviše pritužbi zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i pola

U redovnom godišnjem izveštaju za 2016. godinu koji je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela Skupštini Srbije, navodi se da je najviše pritužbi podneto zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i pola.

„Ta dva osnova čine četvrtinu ukupnog broja svih podnetih pritužbi. Slede pritužbe podnete zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba, nacionalne pripadnosti i zdravstvenog stanja“, navedeno je u saopštenju poverenice.

Kada su u pitanju oblasti u kojima se diskriminacija najčešće pojavljuje, najveći broj pritužbi kao i prethodnih godina, podnet je zbog diskriminacije u postupku zapošljavanja ili na poslu – trećina od ukupnog broja, zatim u postupku pred organima javne vlasti i zbog diskriminacije prilikom pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina.

„Tokom prethodne godine, Poverenik je uputio znatno veći broj preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti, jer je praksa pokazala da se na taj način najefikasnije sprovodi preventivno delovanje“, navedeno je u saopštenju.

U izveštaju su date 24 preporuke za suzbijanje diskriminacije i unapredjenje ravnopravnosti, medju kojima su: intenziviranje rada na uklanjanju svih vrsta barijera koje gradjanima i gradjankama sa invaliditetom otežavaju pristup javnim objektima, prevozu i komunikacijama, preduzimanje mera kojima će se obezbediti pedagoški asistenti za decu kojoj je potrebna dodatna podrška u obrazovanju

Medju njima su i usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, preduzimanje mera za ekonomsko osnaživanje žena i zaštitu žena od diskriminacije na tržištu rada, poboljšanje položaja starijih gradjana, naročito u ruralnim i nepristupačnim područjima, a posebno u domenu pružanja usluga socijalne i zdravstvene zaštite.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.