Šabić upozorio na manjkavu primenu zakona

Foto: Beta

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorio je ministarku za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički na specifičnu, nepoželjnu i sve češću pojavu u sprovođenju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i s tim u vezi zatražio preduzimanje potrebnih mera.

Poverenik je u pismu ministarki Udovički naveo da se od podnosilaca zahteva za pristup informacijama traži da zahtev „urede“, odnosno da „preciziraju“, jer je navodno „nejasan“ ili „neuredan“, pa čak i kad nije takav, i ocenio da takva praksa šteti ugledu državne administracije i uspostavljanju poverenja gradjana u njen rad.

Posebno je zabrinjavajuće da se to dešava i onda kada su predmet zahteva za pristup informacijama sadržina, odnosno kopije dokumenata čije postojanje i naziv su opštepoznati, naveo je Šabić.

Prema njegovim rečima, svi koji rade u administraciji, u organima vlasti, imaju obavezu da u svom radu i postupanju polaze od toga da je njihov osnovni zadatak omogućavanje lakšeg ostvarivanja prava gradjana, a nikako ne otežavanje i komplikovanje koje neretko asocira i na šikaniranje.

S tim u vezi, poverenik je još jednom podsetio da je svako nezakonito onemogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, pored ostalog i zakonom predvidjen, kažnjiv prekršaj.

(Beta)

Ostavite komentar

Ostavite komentar