U trendu

CG privlačna destinacija za radikalne verske grupe

PODGORICA – Crna Gora je poželjna destinacija za pripadnike radikalnih verskih grupa među kojima ima pristalica terorističkih organizacija, povratnika sa sirijsko-iračkog ratišta, ali i lica koja su procesuirana ili su odslužila kaznu zatvora, piše podgorički Dan.

Crna Gora se, kao i druge države, već duži vremenski period susreće sa pojavom da na njenoj teritoriji egzistiraju lica sa radikalnim verskim i drugim uverenjima.

Kako je navedeno u izvštaju o Proceni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA 2021), protok vremena uslovio je povećanje broja ove kategorije osoba prvenstveno zbog spoljnjeg uticaja, odnosno kontinuiranog propagandnog delovanja radikalnih verskih propovednika, grupa i pojedinaca iz regiona.

„Pored verskih okupljanja, koja su korišćenja za indoktrinaciju, veliku ulogu u ovom procesu je imala i savremena komunikaciona i informaciona tehnologija. Obzirom da je selafizam u Crnu Goru ‘uvezen’ iz okruženja može se konstatovati da se dešavanja u okviru ovih struktura na Zapadnom Balkanu u visokom procentu reflektuju na selafijsku zajednicu u našoj zemlji“, navodi se u Izveštaju i dodaje:

„U Crnoj Gori, osim pojedinaca, i dalje deluje nekoliko selafijskih grupa, koje se nalaze na različitim nivoima radikalizacije, a činjenica koja posebno zabrinjava je prisustvo povratnika-boraca sa stranih ratišta i podržavaoca terorističkih organizacija poput ISIL/ DAESH-a. I dalje se uočava međunarodna komponenta u aktivnostima pripadnika ovih grupa i njihova fokusiranost na pokušaje širenja radikalnih ideologija prevashodno na mlađu populaciju“.

Praćenjem stanja detektovan je i nastavak procesa radikalizacije pripadnika romske populacije. Važnu ulogu u ovom procesu imaju islamske romske organizacije iz Evrope, koje im pružaju kontinuiranu finansijsku podršku u realizaciji velikog broja projekata.

U Crnoj Gori je evidentirano postojanje nekoliko paradžemata navedenih grupa u okviru kojih se sprovodi verska indoktrinacija, ali isti za sada ne predstavljaju regrutne centre ili mesta u kojima se realizuju aktivnosti u vezi sa planiranjem i izvršenjem krivičnih dela iz oblasti terorizma.

Iako u periodu prikupljanja podataka nije bilo odlazaka, kao ni povratka sa stranih ratišta državljana Crne Gore, i dalje je aktuelan mogući povratak preostalog broja crnogorskih državljana u matičnu državu.

„Učestali pozivi pojedincima („usamljeni vukovi“ i dr.) da izvode napade manjih razmera, koji ne iziskuju posebna znanja i veštine, ostaje i u narednom periodu kao jedna od bezbednosnih pretnji. Pored navedenog, Crna Gora je prepoznata i kao poželjna destinacija, pogotovo u letnjim mesecima, za boravak pripadnika radikalnih verskih grupa iz regiona ali i Zapadne Evrope“, navodi se u Izveštaju.

S obzirom na to da je stepen pretnje od terorizma u Crnoj Gori promenjiva kategorija (trenutno je niskog intenziteta) i da je uglavnom uslovljen dešavanjima na globalnom, ali i regionalnom planu, u narednom periodu, navodi se, mora se posmatrati i pratiti kao jedan od mogućih izazova koji mogu uticati na bezbednost države.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar