U trendu

EK usvojila nova pravila za smanjenje prisustva arsena u hrani

BRISEL – Evropska komisija je danas saopštila da je usvojila nova pravila za smanjenje prisustva arsena u prehrambenim proizvodima. Ova odluka je zasnovana na naučnom izveštaju Evropske agencije za bezbednost hrane (EFSA) iz 2021 godine.

Usvajanje nižih maksimalnih nivoa označava još važan korak u u borbi protiv raka i kancerogenog rizika zbog hemikalijama u hrani.

Ova mera će smanjiti dozvoljenu koncentraciju neorganskog arsena u belom pirinču, a takođe postavlja nove granice za arsen u mnogim svakodnevnim prehrambenim proizvodima na bazi pirinča, formulama za bebe, hrani za bebe, voćnim sokovima i soli, naglasila je Komisija.

Postojeći maksimalni nivoi arsena u prehrambenim proizvodima utvrđeni su 2015. godine na osnovu EFSA mišljenja u kojem se navodi da neorganski arsen može izazvati rak kože, bešike i pluća.

Komisija objašnjava da je arsen prisutan u niskim koncentracijama u stenama, zemljištu i prirodnim podzemnim vodama, pri čemu su hrana i voda za piće glavni putevi preko kojih arsen dopire do ljudi. I da industrijske emisije, kao što su rudarstvo i sagorevanje fosilnih goriva, mogu doprineti većem nivou arsena u životnoj sredini, kao i upotreba đubriva, sredstava za zaštitu drveta, insekticida ili herbicida koji sadrže zagađivač.

“Hrana, posebno prerađeni proizvodi na bazi žitarica, kao što su pšenični hleb, pirinač, mleko i mlečni proizvodi, i voda za piće, glavni su izvori izloženosti opšte populacije u Evropi. Druge grupe hrane koje značajno doprinose svakodnevnoj ishrani neorganskog arsena u opštoj evropskoj populaciji su hrana za posebne dijetetske upotrebe, flaširana voda, kafa i pivo, zrna pirinča i proizvodi na bazi pirinča, riba i povrće i posebno alge”, piše u saopštenju Komisije.

Glavni štetni efekti za koje se izveštava da su povezani sa dugotrajnim gutanjem neorganskog arsena kod ljudi su lezije kože, rak, razvojna toksičnost, neurotoksičnost, kardiovaskularne bolesti, abnormalni metabolizam glukoze i dijabetes. Postoje dokazi o negativnim uticajima na razvoj fetusa i novorođenčeta, posebno smanjenu težinu pri rođenju. Komisija dodaje da su deca mlađa od tri godine najviše izložena neorganskom arsenu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.