Evropske zemlje da poboljšaju obrazovanje izbegličke dece

BRISEL/ŽENEVA – Tri agencije Ujedinjenih nacija: UNHCR, UNICEF i IOM pozivaju evropske zemlje da poboljšaju obrazovanje izbegličke dece.

To znači da povećaju sredstva i praktičnu pomoć svojim školskim sistemima da bi osigurale da sva deca izbeglice, tražioci azila i migranti imaju pristup i ostanu u kvalitetnom obrazovanju.

Neki od bitnih izazova su nedostatak prostora u školama, neadekvatna obučenost nastavnog osoblja, jezičke barijere i ograničen pristup psihosocijalnoj pomoći, saopštio je UNHCR.

U izveštaju koji su danas objavile UNHCR – Agencija za izbeglice, UNICEF – Fond Ujedinjenih nacija za decu i IOM – Međunarodna organizacija za migracije, navode se prepreke sa kojima se suočavaju deca i adolescenti rođeni van Evrope u pokušaju da pristupe obrazovanju u Evropi.

Trenutno je broj dece i adolescenata rođenih van Evrope, uključujući i novopridošlu izbegličku i migrantsku decu, koja rano napuštaju škole blizu dva puta veći nego dece koja su u tim zemljama rođena.

Migrantska deca, takođe, imaju niži stepen postignuća onda kada ne dobiju odgovarajuću podršku.

Na primer, otprilike troje od četvoro dece rođene u Evropi postižu visok stepen stručnosti u prirodnim naukama, čitanju i matematici u poređenju sa samo troje od petoro dece koja su migrirala.

Ključni izazovi na koje je stavljen naglasak u ovom izveštaju su:
nedovoljna finansijska sredstva, nedovoljno prostora u školama i nastavnog osoblja obučenog za rad sa izbegličkom i migrantskom decom, jezičke barijere, nedostatak psihosocijalne podrške i nedovoljan broj dopunskih časova.

Dopunski časovi su od vitalnog značaja za decu koja su duže vremena propuštala školu ili dolaze iz različitih obrazovnih sistema.

Deca predškolskog uzrasta, od tri do pet godina starosti, i viših razreda srednje škole (15 i više godina starosti) posebno su pogođena nepohađanjem škole, jer često nisu obuhvaćena nacionalnim zakonima o obaveznom školovanju.

Da bi se državama pomoglo da se izbore sa ovim izazovima i eliminišu problem nedostatka osnovnih podataka, izveštaj nudi primere dobre i obećavajuće prakse u obrazovnim sistemima širom Evrope i daje niz preporuka.

U Srbiji, u skladu sa relevantnim nacionalnim zakonima, deca izbeglice, tražioci azila i migranti su se prošle nedelje upisala u škole treći put zaredom.

Nastavljaju se napori da se podignu kapaciteti nastavnika i školskog osoblja, kao i da se intenzivira učenje srpskog jezika i dopunski časovi, te da se obezbedi multisektorski pristup inkluziji sve dece izbeglica, tražilaca azila i migranata, posebno dece bez pratnje, u lokalne zajednice i škole.

U središtu pažnje je poboljšanje kvaliteta učenja i pristupa srednjem obrazovanju za sve devojčice i dečake.

„Za izbegličku decu, obrazovanje nije samo od prevashodnog značaja za njihovu budućnost već i za zajednice u kojima žive. Kvalitetno obrazovanje povećava životne prilike, olakšava integraciju i dobitak je i za učenike i za društvo. Ulaganje u obrazovanje za sve jeste jedna od najboljih investicija koju jedna vlada može da napravi“, rekla je direktorka Biroa za Evropu u UNHCR-u Paskal Moro.

Izveštaj apeluje na države da osnaže veze između škola i drugih važnih javnih službi poput zdravstva i dečije zaštite da bi se osigurala eliminacija prepreka upisu i faktora koji doprinose ranom napuštanju škole.

Dokument, takođe, preporučuje povećani pristup uslugama obrazovanja u ranom detinjstvu i unapređenje integracije mladih u više razrede srednjih škola i programe obuke.

„Uz političku volju i dodatna ulaganja, vlade širom Evrope mogu izgraditi inkluzivne sisteme javnih škola i tako obezbediti zaštitu prava na obrazovanje sve dece, bez obzira na njihov migratorni status, uz istovremenu izgradnju inkluzivnih i uspešnih zajednica“, rekla je Afshan Kan, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju i specijalna koordinatorka odgovora na izbegličku i migrantsku krizu u Evropi.

Tri agencije, takođe, pozivaju države da povećaju napore i nadalje ulažu sredstva na nacionalnom i regionalnim nivoima u prikupljanje standardizovanih i usklađenih podataka o deci izbeglicama, tražiocima azila i migrantima u obrazovanju, da bi se na osnovu njih formulisale politike i vršilo opredeljenje sredstava.

„Eliminacija propusta u obrazovanju izbegličke i migrantske dece je od ključnog značaja za njihov razvoj i dobrobit i može imati pozitivan lančani efekat na društvo u celini. Obrazovanje, takođe, ima kohezivnu moć da pomogne izbegličkoj i migrantskoj deci i njihovim porodicama da uspostave veze sa lokalnim zajednicama i daju svoj doprinos. Investiranje u inkluzivno i kvalitetno obrazovanje pomoći će nam da ispunimo obavezu da osiguramo da nijedna generacija ne zaostane“ rekao je viši regionalni savetnik IOM-a za Evropu i Centralnu Aziju Manfred Profazi.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.