U trendu

Madjarska bi mogla da vraća migrante u Srbiju

Komesar za ljudska prava Saveta Evrope Nils Muižnieks upozorio je da bi vraćanje migranata iz Austrije u Madjarsku, na osnovu Dablinskog sporazuma, moglo da dovede do ozbiljnog kršenja njihovih ljudskih prava, kao i da bi, u tom slučaju, madjarske vlasti počele automatski da ih deportuju u Srbiju.

Nakon odluke vlasti u Budimpešti iz 2015. godine da se Srbija proglasi „sigurnom trećom zemljom“, migrantima koji bi bili vraćeni u Madjarsku, bilo bi onemogućeno da podnesu zahtev za azil u toj zemlji.

„Migranti bi bili izloženi velikom riziku od deportacije u Srbiju i daljeg automatskog vraćanja u Makedoniju, što bi bilo u suprotnosti sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima“, naveo je komesar SE u objavljenom mišljenju za Evropski sud za ljudska prava, povodom pritužbi protiv Austrije zbog vraćanja azilanata.

Muižnieks je naglasio da je ta odluka u suprotnosti s mišljenjem Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR) jer Srbija još nema razvijen sistem azila, niti kapacitete da primi odjednom veliki broj izbeglica.

On je istakao da ostale članice EU nisu svrstale Srbiju na listu sigurnih zemalja za tražioce azila ali i da je madjarski Vrhovni sud usvojio odluku po kojoj će poštovati preporuke UNHCR prilikom odlučivanja o tome koje zemlje se mogu smatrati sigurnim.

„U izveštaju Komiteta UN protiv torture iz juna prošle godine izražava se zabrinutost da bi migranti vraćeni u Srbiju bili izloženi riziku od automatskog vraćanja u Makedoniju, koja se suočava sa ozbiljnim problemima u sistemu azila i velikim rastom broja migranata koji dolaze u ovu zemlju iz Grčke. UNHCR je tada izdao preporuku da se zemlje uzdrže od vraćanja migranata u Makedoniju, sve do unapredjivanja sistema za dobijanje azila u toj zemlji“, navodi komesar.

Po njegovim mišljenju, Madjarska namerno sprovodi restriktivnu politiku prema migrantima kako bi ih odvratila od podnošenja zahteva za azil u toj zemlji.

„Zakon o azilu koji je usvojen u septembru prošle godine i dosadašnja politika madjarskih vlasti prema migrantima u suprotnosti su sa standardima Saveta Evrope i Evropske konvencije o ljudskim pravima“, naveo Muižnieks.

U svojoj preporuci komesar za ljudska prava upozorava da trenutno niko od migranata ne može da ostvari pravo na medjunarodnu pomoć u Madjarskoj.

„Proces za odlučivanje o azilu previše je ubrzan i bez suštinskih garancija. Praksa pritvaranja migranata, loši uslovi i opšta negativna klima u društvu onemogućavaju migrantima da se integrišu u madjarsko društvo“, zaključuje Muižnieks.

On upozorava da se veliki broj migranata, koji je po Dablinskom sporazumu vraćen u Madjarsku, trenutno nalazi u pritvoru, uprkos apelima da se migranti ne smeju tretirati kao kriminalci, kao i na veoma loše uslove u madjarskim zatvorima.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu zatražio je odvojeno mišljenje od Komesara za ljudska prava o slučajevima koji se tiču vraćanja migranata iz Austrije u Madjarsku, u skladu sa sporazumom „Dablin III“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar