U trendu

Alkohol kao podstrek za vežbanje?

Brojna istraživanja sprovedena u proteklih nekoliko godina donela su veoma zanimljiva otkrića: osobe koje konsumiraju, ali ne zloupotrebljavaju alkohol – u većoj meri vežbaju i bave se fizičkim aktivnostima. Postoji, međutim, i lošija strana ovog otkrića: čak ni intenzivno vežbanje i bavljenje fizičkim aktivnostima ne umanjuje štetan uticaj alkohola na zdravlje.
Autori studija smatraju, na osnovu dobijenih podataka, da su ljudi koji redovno konsumiraju alkoholna pića skloniji aktivnom vežbanju i bavljenju fizičkim aktovnostima nego ljudi koji uopšte ne konsumiraju alkohol. Što je konsumiranje alkohola veće, to je i njihova želja za vežbanjem veća.
Mogući razlog za motivisanost leži u tome što su ljudi koji češće konsumiraju alkohol u većoj meri svesni njegove kaloričnosti, tako da aktivno vežbanje za njih predstavlja najbolji način da se izbore sa suvišnim kalorijama. Osobe koje često konsumiraju alkohol, ali umereno, više su nego voljne da uspostave ravnotežu između svojih navika i zdravog života.
Istraživanje
Jedno od takvih istraživanja koje je sproveo Majkl T. Frenč sa Majami univerziteta, zajedno sa svojim saradnicima, bilo je zasnovano na analizi podataka dobijenih putem sistema za ispitivanje faktora koji utiču na ponašanje – reč je o godišnjoj telefonskoj anketi u kojoj je učestvovalo 230.000 osoba. Otrivena je izuzetno postojana veza između konsumiranja alkohola i umerenog ili intenzivnog vežbanja.
Rezultati
Konačni rezultati ovog istraživanja beleže:

  • U poređenju sa osobama koje apstiniraju od alkohola, pokazalo se da one osobe koje u manjoj meri konsumiraju alkohol nedeljno vežbaju čak 6 minuta duže, osobe koje spadaju u grupu umerenih konsumenata alkohola 10,1 minut duže, dok osobe koje veoma često piju alkoholna pića vežbaju čak 19,9 minuta duže.

  • Žene koje konsumiraju alkohol provode čak 7,2 minuta duže vežbajući nego one koje uopšte ne konsumiraju alkohol, a muškarci 5,5 minuta.

  • Kada je reč o unošenju alkohola uopšte, uzevši u obzir i muškarce i žene, povećava se verovatnoće za početak i kasnije redovno bavljenje fizičkim aktivnostima.

U grupi ljudi koja je označena kao apstinetska bile su osobe koje pre sprovođenja ankete nisu uopšte konsumirale alkohol tokom 30 dana.
Kada je reč o osobama koje konsumiraju alkohol, podela po grupama izvršena je na sledeći način (broj pića u toku poslednjih 30 dana):
"Laki" konsumenti alkohola:

  • Žene: 1-14 pića
  • Muškarci: 1-29 pića

Umereni konsumenti alkohola:

  • Žene: 15-45 pića
  • Muškarci: 30-75 pića

"Teški" konzumenti alkohola:

  • Žene: 46 i više pića
  • Muškarci: 76 i više pića

Upozorenje i savet
Frenč ističe i upozorava na to da nije alkohol pravi i najpoželjniji način da poboljšate svoje vežbanje i bavljenje fizičkim aktivnostima, dodajući da prečesto konsumiranje alkohola nadmašuje efekat dugotrajnog vežbanja i dovodi do veoma ozbiljnih zdravstvenih problema.
Ipak, on takođe ističe da savesno konsumiranje alkohola može imati pozitivan uticaj na sveukupne fizičke aktivnosti.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.