Deca u kondiciji brže misle

Deca koja su fizički aktivna i u boljoj kondiciji imaju bolje jezičke veštine od ostalih vršnjaka – rezultati su novijeg istraživanja.

Naučnici sa Univerziteta u Ilinoisu ustanovili su da deca koja vežbaju i steknu bolju kondiciju – imaju brže i jače reakcije u mozgu tokom čitanja, što za posledicu ima bolje performanse pri čitanju i bolje razumevanje jezika, tj. bolje jezičke veštine.

„Naša studija pokazuje da se moždane funkcije kod dece razlikuju u zavisnosti od vežbanja i kondicije, verovatno zbog boljeg korišćenja postojećih resursa u mozgu prilikom čitanja i razmišljanja“ – izjavio je vođa istraživanja Čarls Hilman, profesor sa Univerziteta u Ilinoisu.

Istraživački tim je primetio da njihovi zaključci ne dokazuju da fizička kondicija direktno utiče na električnu aktivnost mozga (merena je količina kiseonika tokom vežbanja), već samo ukazuju na moguće objašnjenje povezanosti kondicije i poboljšanih performansi na pojedinim testovima funkcije mozga.

Uočeno je da postoje nešto drugačije aktivnosti mozga u zavisnosti od veće ili manje kondicije dece. Da li je ta razlika uzrokovana fitnesom ili možda nekim trećim razlogom koji utiče i na kondiciju i na obradu jezika – istraživačima još nije poznato.

U izvođenju studije, istraživači su koristili elektrode za merenje aktivnosti mozga. Moždani talasi su povezani sa različitim zadacima koji variraju od jedne do druge osobe, a zavise i od vrste aktivnosti ili stimulansa.

Studija je nedavno objavljena u časopisu „Brain and Cognition“, a bila je fokusirana na moždane talase u vezi sa poznavanjem reči i gramatike.

Studija je pokazala da je povećana kondicija povezana sa potrebnim jačim moždanim aktivnostima kada čitate normalne ili besmislene rečenice. Istraživači su ustanovili da deca sa većom kondicijom mogu da obrade informacije brže nego njihovi vršnjaci sa manjom kondicijom.

Istraživači su istakli da su potrebna detaljnija i obimnija istraživanja koja bi eventualno potvrdila vezu između poboljšane funkcije mozga i fizičke kondicije kod dece.

Napišite komentar