Paracetamol i grip

Sezona gripa nosi sobom i simptome koji nisu specifični za grip, npr. mučninu i bolove, jer neki organizmi tako reaguju na grip.

Veliki broj ljudi pod gripom, kada ima bolove, uzima paracetamol u nadi da će im taj lek pomoći. Međutim nova mala studija sa Novog Zelanda pokazuje da paracetamol nema mnogo efekta na grip, bar ne u pogledu njegovog izlečenja. Lekovi protiv bolova poput paracetamola i ibuprofena često se preporučuju za ublažavanje samih simptoma gripa, ali ne i za lečenje kada već imate grip.

U studiju je bilo uključeno 80 odraslih osoba sa gripom kojima je dat paracetamol da bi se utvrdio efekat na infekciju u organizmu, a ne na ublažavanje groznice i drugih simptoma. Polovina učesnika je dobilo 500 mg paracetamola četiri puta dnevno tokom pet dana. Druga polovina je dobila placebo, takozvani lažni lek. Posle pet dana, obe grupe su dobile antivirusni lek oseltamivir (tamiflu) i sve ostale propratne lekove.

Virusno opterećenje svih učesnika mereno je pre početka uzimanja paracetamola ili lažnog leka, a zatim nakog prvog, drugog i petog dana. Učesnici su praćeni ukupno 14 dana.

Rezultati su pokazali da tokom prvih pet dana praćenja nije bilo značajne razlike u temperaturi tela i poboljšanju simptoma između osoba koje su uzimale paracetamol i lažni lek. Zaključak studije je da paracetamol nije imao efekta na razvoj gripa, temperaturu niti na vremenski period trajanja gripa. Ipak, navodi se da je za potvrdu ovih rezultata potrebno više istraživanja i veća studija.

Teorija o štetnosti paracetamola zasniva se na ideji da je razvoj gripa na visokoj temperaturi mnogo manji, dok se smanjenjem temperature utiče na brže širenje gripa. Srećom, ovde to nije bio slučaj. Paracetamol nije bio štetan za organizam, ali je otkriveno da nije bio ni koristan.

Komentari povodom ove studije uglavnom su obazrivi jer je istraživanje bilo malo i trebalo bi uraditi veću studiju.

Napomena

Kod svih bolesti i infekcija koje su praćene povišenom temeraturom, uvek se postavlja pitanje da li i kada snižavati temeraturu. Teško je odrediti granicu pošto blago povećana temperatura pomaže organizmu u borbi protiv infekcija. Sa druge strane, previsoka temperatura stvara konvulzije, grčeve i predstavlja opasnost po mozak (naročito dečji). Zato paracetamol ne pomaže kod povišene temperature, ali sprečava visoku, opasnu temperaturu tela.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.