Nove smernice u lečenju neplodnosti

Nacionalni institut za zdravlje Velike Britanije nedavno je objavio nove preporuke za lečenje neplodnosti koje, pored ostalog, obuhvataju smernice za osobe koje idu na terapije za lečenje raka i žele da očuvaju svoju plodnost, osobe koje imaju zarazne bolesti, kao što su hepatitis B ili HIV i one osobe koje nisu u stanju da imaju seksualne odnose, kao što su osobe sa fizičkim invaliditetom.
Neplodnost je medicinski problem koji pogađa svaki sedmi heteroseksualni par. Može da izazove značajnu patnju za one koji pokušavaju da imaju bebu, što potencijalno može dovesti do depresije i međusobnog razilaženja.
Nove smernice
Nove preporuke sastoje se iz niza promena Većina osoba sa neobjašnjivim uzrokom neplodnosti, kao što su blaga endometrioza ili muški faktor neplodnosti, trebalo bi da pokuša da ostane u drugom stanju putem redovnog vaginalnog odnosa dve godine pre nego pokuša sa intrauterinom oplodnjom.
In vitro fertilizacija (IVF) do sada nije bila preporučljiva za žene starije od 39 godina. Međutim, nove smernice nalažu da će žene od 40 do 42 godine starosti koji nisu mogle da ostanu u drugom stanju nakon dve godine redovnog nezaštićenog seksa ili 12 ciklusa vantelesne oplodnje, sada moći da dobiju jedan puni ciklus, sve dok ispunjavaju određene kriterijume. Time su uključene i one žene koje nikada nisu imale IVF tretman.
Oralni ovarijalno stimulativni lekovi, kao što su klomifen-citrat, anastrozol ili letrozol, neće biti dostupni ženama sa neobjašnjivim uzrocima neplodnosti.
Postoje promene i u preporučenom broju svežih ili smrznutih embriona za prenos putem IVF tretmana u zavisnosti od starosti žene. To varira od jednog embriona za prvi pun IVF ciklus za žene mlađe od 37, do dva dvostruka transfera embriona za žene starosti od 40 do 42 godine.
Intrauterina inseminacija može biti ponuđena kao tretman za osobe koje nisu u stanju, ili bi im bilo veoma teško da imaju seksualni odnos zbog dijagnostikovanog fizičkog invaliditeta, psihoseksualnih problema i HIV statusa.
Promene u načinu života
Kao deo lečenja neplodnosti, parovi će biti savetovani o načinu života koji bi mogao uticati na njihovu sposobnost da imaju decu.

  • Muškarcima i ženama pušačima biće rečeno da to najverovatnije šteti njihovoj plodnosti.
  • Ženama sa indeksom telesne mase većim od 30 biće rečeno da im verovatno biti potrebno duže vremena da zatrudne.
  • Kada je reč o uskom donjem vešu, muškarci će biti informisani da postoji povezanost između povišene skrotalne temperature i smanjenja kvaliteta sperme.
  • Žene koje pokušavaju da zatrudne treba da znaju da uzimanje više od jednog ili dva alkoholna pića, jednom ili dva puta nedeljno i izbegavanje pretereanog konsumiranja alkohola, smanjuje rizik od oštećenja fetusa u razvoju. Za muškarce, konsumiranje alkohola u okviru preporučene tri do četiri jedinice dnevno malo će uticati na kvalitet smermatozoida, ali je zato preterano konsumiranje alkohola štetno za njihov kvalitet.
  • Sve osobe će biti obaveštene da više od jedne jedinice alkohola dnevno smanjuje efikasnost procedure asistirane reprodukcije, uključujući i IVF.

Stručne smernice
Tim Čajld, konsultant ginekolog, bio je deo grupe koja je osmislila nove smernice. On kaže: „Ažuriranje smernice znači da za ljude koji pate od neplodnosti, sada postoji više jednostavnih i efikasnijih načina, od nekoliko koraka ispitivanja do efikasnog lečenja.“
„Ranije je bilo mnogo tretmana koji su možda imali ograničenu efikasnost, a mi smo pregledali sve najnovije dokaze i pokazali da postoji niz terapija koje sada ne bi trebalo da se koriste. Umesto toga, pacijente bi trebalo pravilno ispitati, a IVF terapiju trebalo bi ponuditi kao opciju u odgovarajućem trenutku“, kaže on.
Zaključak
Iako su navedene smernice i preporuke za promenu načina života namenjene stanovnicima Velike Britanije, one mogu biti od veliki pomoći svim parovima koji žele da imaju potomstvo, a partnerka uprkos svemu ne ostaje trudna.

Ostavite komentar