U trendu

Opijanje trudnice i zdravlje deteta

Kada se žena opija tokom trudnoće, štetni efekti na razvoj mozga fetusa nastavljaju se i kasnije.

Nalazi nove studije ukazuju na mogući razlog smanjene pažnje i lošeg ponašanja dece koja su u fetusnom stadijumu bila izložena alkoholu jer se u to vreme njihova trudna majka opijala.

Istraživači su koristili funkcionalnu magnetnu rezonancu za praćenje moždane aktivnosti dece sa „alkoholnim“ poremećajem i dece bez tog poremećaja tokom više od dve godine. Rezultati su pokazali da su deca sa poremećajem izazvanim alkoholom tokom trudnoće, imala slabiju aktivaciju mozga dok rade određene mentalne zadatake od dece bez poremećaja.

„Utvrdili smo da postoje značajne razlike u razvijenosti aktivacije mozga tokom vremena između dve grupe, iako su deca dobijala iste vrste zadataka“ – izjavila je jedan od autora studije Elizabet Sovel, direktor Razvojne kognitivne neurolaboratorije dečije bolnice u Los Anđelesu.

Dok je zdrava kontrolna grupa pokazala povećanje intenziteta signala tokom vremena, deca sa poremećajima „alkoholnog spektra fetusa“ pokazala su smanjenje aktiviranja mozga tokom vizuelno-prostorne pažnje, koja se odnosi na to kako se vizuelno doživljavaju prostorni odnosi među objektima u okruženju.

Nalazi su pokazali da ako žena pije alkohol tokom trudnoće, to utiče na promene signalizacije dečijeg mozga tokom detinjstva i tinejdžerskih godina. Promene nastaju u mozgu deteta i dosta kasnije, pošto je fetus bio izložen alkoholu u materici.

Istraživači su naglasili da se uticajem alkohola na fetus tokom trudnoće, može objasniti zašto neka deca u kasnijim godinama života (pa čak i kad odrastu) imaju smanjenu pažnju ili probleme u ponašanju.

Studija je nedavno objavljena u časopisu „Cerebral Cortex“.

Napomene

Ovo istraživanje samo potkrepljuje ranija istraživanja i narodna iskustva da to kako se žena ponaša tokom trudnoće – šta jede, šta pije, da li je nervozna, da li je zadovoljna – utiče na rast fetusa i samu trudnoću, ali i na decu u kasnijim godinama njihovog života.

Odavno se zna da preterano konsumiranje alkohola razara mozak osobe koja pije, ali evo dokaza da u trudnoći alkohol prodire i u krvotok i mozak fetusa, pa razara i njega.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike