U trendu

Održana prezentacija „Prikupljanje sredstva u kulturi“

BEOGRAD – Prezentacija „Prikupljanje sredstava u kulturi: predstavljanje EU i drugih fondova“ održana je juče u EU info centru u Beogradu, u okviru prvog dana „Foruma Kreativna Evropa 2019“, međunarodne konferencije koju organizuje Desk Kreativna Evropa Srbija 7. i 8. novembra na više lokacija u gradu.

Fandrejzing ili obezbeđivanje sredstava u kulturi predstavlja jedan od najvažnijih zadataka neprofitnih organizacija koje rade u aktuelnim uslovima kulturne i umetničke produkcije.

U okviru događaja, profesionalci u kulturi su imali priliku da čuju o prilikama za prikupljanje sredstava i razvoj evropskih partnerstava u okviru programa Evropa za građane i građanke, IPA-programa prekogranične saradnje i Konkursa Ministarstva kulture i informisanja Srbije za podršku projekata koji su podržani kroz međunarodne fondove.

Sanja Atanasković Opačić, koordinatorka EU programa „Evropa za građane i građanke“ u Srbiji, istakla je da je podrška ovog fonda usmerena na razvoj demokratskog društva, evropskog zajedništva i kulture sećanja u Srbiji i regionu.

Takođe, predstavila je i aktuelne konkurse na koje se mogu prijaviti sve organizacije koje rade u polju kulture, obrazovanja, a koje su zainteresovane za teme socijalne inkluzije, kulture sećanja i demokratije.

Jovana Rapajić, predstavnica Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, govorila je o mogućnostima saradnje sa zemljama u regionu koje omogućava EU program za prekograničnu saradnju IPA.

Program je jedinstvena prilika za sufinansiranje infrastrukturnih projekata na svim poljima, a naročito u kulturi.

Učešće u velikim međunarodnim projektima često zahteva sufinansiranje koje ustanove i organizacije moraju da obezbede.

U cilju što jednostavnijeg uključivanja i ohrabrivanja što većeg broja domaćih ustanova i organizacija za učešće u međunarodnim projektima, Ministarstvo kulture i informisanja je pokrenulo 2015. godine poseban konkurs za sufinansiranje projekata koju su podržani kroz EU i druge međunarodne fondove.

Smernice konkursa i dosadašnje rezultate predstavila je Tatjana Bojović, savetnica u Sektoru za međunarodnu saradnju Ministarstva kulture i informisanja.

„Forum Kreativna Evropa 2019“ konferencija je koju organizuje Desk Kreativna Evropa Srbija, kancelarija koja u Srbiji sprovodi glavni program EU za kulturu Kreativna Evropa.

Program Foruma organizovan je u tri bloka koji se realizuju u Novom Sadu, Nišu i Beogradu: Kritičko mišljenje i medijska pismenost, Participativno upravljanje u kulturi, Horizontalno znanje, a čine ga predavanja, prezentacije i okrugli stolovi, radionice i paneli, kao i bogat umetnički program: izložbe, muzički nastupi i filmske projekcije.

(Tanjug)

Napišite komentar