Access – Kreiranje tabela

Kreiranje tabele
Postoji mnogo načina da kreirate tabelu u Access-u. Ako do sad niste radili u ovom programu predlažemo vam korišćenje „čarobnjaka“ (Wizard-a).

 • Pritisnite „Start“ dugme, pa izaberite „Programs“ i iz liste izaberite „Microsoft Access“
 • Otvoriće se Access sa dijalogom, gde ćete izabrati „Create blank database“ (kreiraj praznu bazu podataka)
 • Zatim kliknite na „OK“
 • Dajte naziv vašoj novoj bazi i snimite („Save“), nakon čega ste na disku dobili novi fajl tipa .mdb

Kada smo planirali našu bazu trebali smo da zapazimo entitete, relacije, polja i podatke; sada ćemo sve te projektovane informacije prebaciti u konkretnu bazu. Osnovni prozor na radnoj površini Access-a je „Datebase window“.

 • Kliknite dvaput na „Create table by using Wizard“
 • Pojaviće se novi dijalog, to je „čarobnjak za tabele“ (Table Wizard)
 • U okviru „Sample Tables“ prvo kliknite na „Business“, pa potom izaberite „Customers“ (potrošači, klijenti)
 • U okviru „Sample Field“ izaberite polja koja želite u vašoj bazi, nazive polja možete zameniti klikom na „Rename field…“
 • I zatim kliknite na „Next“
 • U sledećem dijalogu birate ključno polje za tu tabelu, pa ponovo idite na „Next“, i zatim „Finish“.

Pojaviće se vaša tabela, obratite pažnju na tekst „Auto Number“ u prvoj koloni, ovo vam je primarni ključ, tj. to polje predstavlja primarni ključ. Primarni ključ predstavlja jedinstveni pokazivač na neki podatak (identifikator). Ako kreirate tabele preko „čarobnjaka“ Access će automatski kreirati primarne ključeve. Morate imati na umu to da Access svaku promenu u tabeli snima momentalno. Takođe, tabelu možete kreirati i u „Design View“ prikazu.

 • Zatvorite tabelu koju ste upravo kreirali
 • U „Datebase“ prozoru dvaput kliknite na „Create table in design view“
 • U prvu ćeliju prvog reda upišite naziv prvog polja u tabeli „SifraFilma“
 • Pritisnite taster „Tab“ da biste se premestili u polje „Data Type“, gde definišete tip, vrstu podataka za ovo polje
 • Kliknite na strelicu liste, i izaberite tip, recimo „Autonumber“
 • Na isti način dodajte i ostala polja, osobine vezane za Film kao entitet, npr. Naziv, Trajanje, God. proizv. i sl.
 • Da biste kreirali primarni ključ, kliknite na polje „SifraFilma“ i kliknite na dugme „Primary Key“ na paleti sa alatkama.

Upis podataka
Kada ste završili kreiranje tabele u „Design view“ prikazu, sada možete snimiti tabelu i početi sa unosom podataka.

 • Idite na „File“ meni i izaberite „Save As“ opciju
 • Dajte naziv novonastaloj tabeli i snimite
 • Da biste videli tabelu u različitim prikazima kliknite „View“ dugme koje se nalazi u gornjem levom uglu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.