U trendu

Word – Vertikalno poravnavanje dokumenata

Naslov ovog priloga vam verovatno čudno zvuči – vertikalno poravnavanje, poravnavanje u odnosu na šta? Do sada ste samo čuli za horizontalno poravnavanje, koje se vrši u odnosu na razne repere, npr. margine, tabulatore, prvi red, itd. Šta je zapravo vertikalno poravnavanje? Vertikalno poravnavanje je automatski proces razmeštanja pasusa na stranicama koje nisu potpuno ispunjene tekstom na takav način da je na svakoj stranici tekst jednako poravnat u odnosu na donju marginu. Stranice koje stoje naspramno u jednom dokumentu, mnogo bolje izgledaju ako su vertikalno poravnate u odnosu na donju marginu.

Kod ovakvog poravnavanja, na stranicama koje nisu potpuno ispunjene, Word dodaje odgovarajući prostor između svih pasusa na stranici, tako da sadržaj dosegne donju marginu. Da biste vertikalno poravnali dokument, izaberite padajući meni „File> Page Setup“. U novom dijalogu pređite na karticu „Layout“, te iz padajuće liste „Vertical Alignment“ izaberite „Justified“ i iz liste „Apply to“ opciju „Whole document“. Nakon ovih podešavanja potvrdite izmenu klikom na dugme „OK“. Po ovom podešavanju Word će ponovo izvršiti „prelom“ svih stranica i izvršiti vertikalno poravnavanje da bi razmak do donje margine na svim stranicama bio jednak.

U slučaju kada tekst na poslednjoj stranici zauzima samo nekoliko redova, Word će i ovde proširiti sadržaj do donje margine. Da biste izbegli ovakvo formatiranje samo na poslednjoj stranici, selektujte sadržaj poslednje stranice i ponovo izaberite meni „File> Page Setup“. Pređite na karticu „Layout“, te iz padajuće liste „Vertical Alignment“ izaberite „Top“ (znači, ravnanje prema vrhu) i iz liste „Apply to“ opciju „Selected text“. Pritisnite „OK“ za izmenu podešavanja. Word će pravilno prelomiti poslednju stranicu i uravnati sadržaj u odnosu na gornju marginu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.