U trendu

Access – Pseudo InputBox

Gotovo u svim Access aplikacijama koje kreirate potrebno je da od korisnika dobijete neke informacije. Ovo se uglavnom radi preko Input Box-a, ali ova kontrola (funkcija) nije dizajnirana da zadovolji složenije potrebe, već samo za jednostavne unose. Na primer, možda ćete želeti da korisnicima ponudite izbor jedne od dve ponuđene mogućnosti. Pošto ne postoji način da ograničite ono što korisnici unose u Input Box, ova kontrola neće zadovoljiti potrebe.

Radi zaobilaženja ove limitacije, možete kreirati formu koja će odigrati ulogu Input Box-a. Otvorite formu radi unosa i potom, kada se forma zatvara, preuzmete ulaze i nastavite dalje sa programskim kodom. Objasnićemo i sam postupak – kako implementirati ovo rešenje:

  1. Unutar sekcije deklaracija modula, u kojoj se nalazi funkcija i za koju treba da obezbedite ulaze, dimenzionisaćete nove varijable koje će čuvati vraćene vrednosti (one koje je korisnik uneo ili izabrao na formi). Vrednosti ovih varijabli će biti vidljive vašoj funkciji nakon unosa korisnika.
  2. Dodajte novu proceduru u isti modul gde se nalazi i osnovna funkcija. Vaša Input Box forma će pozivati ovu novu proceduru. Isključiva svrha ove nove procedure jeste da prihvati vrednosti iz ulazne forme kao parametre i prebaci vrednosti parametara u vrednosti novih varijabli na nivou modula.
  3. Dizajnirajte sopstvenu "input box" formu kao dialog box formu. Kada se otvori ovaj dijalog prozor, vaš programski kod će se pauzirati, i to sve dok se forma ne zatvori.
  4. Unutar obrade događaja OnClose forme, dodajte poziv procedure koju ste upravo napisali. Kao vrednosti parametara navedite vrednosti iz tekst polja ili opcionih grupa sa forme. Ovim ćete podatke vratiti u vaš modul kada se dijalog zatvori.
  5. Takođe, u proceduru uključite parametar koji će ukazivati funkciji da je korisnik kliknuo dugme Cancel umesto OK na kraju procesa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.