U trendu

Access – Slanje parametara izveštajima korišćenjem programskog koda (I deo)

Svi Access programeri pre ili kasnije dođu do situacije kada su im potrebni izveštaji koji filtriraju podatke ili koriste parametarske upite kao osnovu. U ovakvim situacijam mnogo je bolje, i brže, sve parametre koje zahteva izveštaj poslati putem programskog koda, pre nego korišćenjem opcije Query by form.

Većina naprednijih Access korisnika zna kako podesiti parametre kod otvaranja recordset-a, korišćenjem osobine parameters DAO objekta QueryDef. Postoje dva jednostavnija načina za podešavanje parametara kada radite sa objektom izveštaja (Report) u odnosu na rad sa standardnim recordset objektom:

  1. Kod izveštaja koji se zasnivaju na nekom upitu, nemojte dodavati nikakve parametre upitu. A zatim, svaki put kada pregledate ili štampate izveštaj, pošaljite SQL upit kao sastavni deo metode OpenReport.
  2. Za korišćenje prve metode biće potrebno da kreirate SQL string svaki put kada se izveštaj poziva iz koda, što može dovesti do neželjenih grešaka. Pošto ne možete uvek koristiti metodu OpenReport za štampanje (pogotovo kada želite višestruke kopije, gde treba koristiti Print Action), druga opcija predstavlja kreiranje i podešavanje vrednosti niza parametara koji će biti pozvani upitom vašeg Report-a.

Kako to odraditi, prikazaćemo u sledećem prilogu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.