U trendu

Access – Slanje parametara izveštajima korišćenjem programskog koda (II deo)

Za podešavanje niza parametara koji će biti prosleđeni prilikom formiranja izveštaja uradite sledeće:

 • Kreirajte novi programski modul opšteg tipa, i unutar sekcije deklaracija definišite niz tipa variant. Mi ćemo u primeru koristiti niz od 10 elemenata, ali on može biti bilo koje veličine. Manji nizovi efikasnije koriste memoriju. Koristićemo variant tip niza, pošto nam je potrebno da čuvamo bilo koji tip podataka.


  Dim nizParametri(10)

 • Kreirajte novu Sub proceduru koja će vam omogućiti da podesite vrednosti elemenata niza:


  Public Sub SetParam(ByVal InputVal, ByVal ParamID)

  nizParametri(ParamID) = InputVal

  End Sub

  Ovde InputVal predstavlja vrednost parametra, a ID je broj parametra koji će biti podešen.


 • Kreirajte sličnu funkciju za vraćanje vrednosti parametara iz niza:


  Public Function GetParam(ByVal ParamID)

  GetParam = nizParametri(ParamID)

  End Function


 • Potom, unutar upita vezanog za izveštaj, gde inače podešavate parametre unutar sekcije kriterijuma (Criteria), jednostavno dodajte poziv funkcije kojom dobijate unete parametre:


  =GetParam(X)

  gde X = 1 ili 2 ili 3 i tako dalje predstavlja redni broj parametra u upitu.

 • Zatim u VBA kodu, pre otvaranja izveštaja, jednostavno pozovite SetParam potproceduru za svaki parametar izveštaja sa vrednostima parametara koje želite da koristite u izveštaju. Kao na primer:


  Public Sub Stampaj_Registracija

  (PocDatum, KrajnjiDatum)

  Call SetParam(PocDatum, 1)
  Call SetParam(KrajnjiDatum, 2)

  DoCmd.OpenReport „Registracija“, A_Normal

  End Sub


Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.