Access – Struktura podataka

Vi možda mislite da od baza podataka nemate mnogo koristi ili da vam nisu mnogo interesantne, ali varate se. Svi mi svakodnevno koristimo baze podataka, a ponekad i ne znamo da to činimo. Provera vašeg tekućeg računa je ulaz u bazu podataka, ili obična kupovina u prodavnici je takođe jedan vid baze. Ovaj kurs će vas naučiti kako da sebi kreirate bazu podataka koristeći paket Microsoft Access.

Pre nego što počnemo da kreiramo bazu na kompjuteru, potrebno je da napravimo plan baze na papiru, jer kada jednom pravilno podesite sve parametre, kasnije nećete imati problema. Kao primer za ovaj kurs napravićemo bazu podataka za videoteku, gde ćete videti kako se sve podešava i kako se koristi baza podataka. Ono što je potrebno je da dobro razmislite o svim ključnim informacijama koje treba da sadrži baza, one će nam biti tzv. „entiteti“. Za našu videoteku treba da pobrojimo sve entitete i osobine tih entiteta koji su potrebni za jednu videoteku, npr. članovi, datum izdavanja i vraćanja filma, naslovi filmova itd. Kada imate sve informacije koje mislite da će vam trebati, onda prelazite na njihovo grupisanje, na primer grupisaćete filmske naslove, VHS i DVD.

Struktura
Kada ste grupisali sve informacije, potrebno je da izvršite analizu podataka radi utvrđivanja relacija između pojedinih grupa podataka. Postoji tri osnovna tipa relacija: jedan prema jedan, jedan prema više i više prema više. Za našu videoteku relacije će biti više prema više. U Access-u postoje četiri glavna aspekta predstavljanja podataka: tabele (tables), upiti (queries), forme (forms) i izveštaji (reports).

Podaci
Sve informacije koje budete uneli u bazu podataka biće smeštene u tabele. Informacije smeštene u tabele su samo „sirovi“ podaci. Da biste izvukli neke korisne informacije iz vaše baze upotrebljavaćete upite. Jednom kada kreirate upit, izvučene podatke možete predstaviti na dva načina, putem formi ili putem izveštaja. Izveštaji vam ne dopuštaju nikakvu akciju nad podacima osim čitanja, ali zato forme dozvoljavaju brisanje, dodavanje i ažuriranje podataka. I izveštaji i forme vam omogućavaju da izvšite analizu podataka na osnovu kojih ćete izvući određene zaključke.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.