U trendu

Access – Učitavanje OLE objekata u tabele

U ovom prilogu prikazaćemo vam kako možete da automatski učitate sve fajlove određenog tipa (ekstenzije) iz nekog foldera na disku, u Access tabelu. Ova rutina je vrlo dobra za učitavanje OLE objekata, kao što su .gif, .jpg, .doc, .xls, ili .bmp fajlovi, u Microsoft Access bazu podataka. Da biste ovo uradili ispratite sledeće korake:

 1. Pokrenite Access i kreirajte novu tabelu sa tri polja u Design modu, prema sledećim parametrima (naziv „tblUcitajOLE“):


  Naziv polja: OLEID
  Tip podatka: AutoNumber
  Naziv polja: OLEPutanja
  Tip podatka: Text
  Velicina: 255
  Naziv polja: OLEFajl
  Tip podatka: OLE Object
  —————————-
  Primarni kljuc (PrimaryKey): OLEID

 2. Koristeći čarobnjak „AutoForm: Columnar Wizard„, kreirajte novu formu zasnovanu na novoj – „tblUcitajOLE“ tabeli. Snimite formu pod nazivom „frmUcitajOLE“.
 3. Otvorite formu „frmUcitajOLE“ u dizajn modu.
 4. U Header sekciji forme dodajte tri nevezane (unbound) text-box kontrole sa sledećim osobinama:


  Naziv (Name): Folder
  Naziv (Name): Ekstenzija
  Naziv (Name): OLEClass

 5. Kreirajte na formi komandno dugme, i dajte mu naziv „cmdUcitajOLE“ sa osobinom Caption – „Ucitaj fajlove“.
 6. Pozovite panel „Properties“ i pređite na karticu „Event“, te dvostruko kliknite polje „On Click“ i unesite sledeći programski kod:


  Private Sub cmdUcitajOLE_Click()
  Dim MojFolder As String
  Dim MojaEkst As String
  Dim MojaPutanja As String
  Dim MojFajl As String
  Dim strKriterijum As String

  MojFolder = Me!Folder
  ‘ Preuzimanje putanje.
  MojaPutanja = MojFolder & „“ & „*.“ & [Ekstenzija]
  ‘ uzimanje prvog fajla na putanji koji sadrzi datu ekstenziju.
  MojFajl = Dir(MojaPutanja, vbNormal)

  Do While Len(MojFajl) 0
  [OLEPath] = MojFolder & „“ & MojFajl
  [OLEFile].Class = [OLEClass]
  ‘ Unesite odgovarajuci naziv OLE klase.
  [OLEFile].OLETypeAllowed = acOLEEmbedded
  [OLEFile].SourceDoc = [OLEPutanja]
  [OLEFile].Action = acOLECreateEmbed

  MojFajl = Dir
  ‘ Prelaz na novi slog, an formi
  ‘ Sledecu liniju dodajte samo ako koristite Access 95:
  ‘DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 12, 4, acMenuVer70
  ‘ A sledecu liniju dodajte samo ako koristite Access 97:
  DoCmd.RunCommand acCmdRecordsGoToNew
  Loop
  End Sub


 7. Snimite formu „frmUcitajOLE“ i otvorite je u Form modu.
 8. Unesite punu putanju foldera u kome se nalaze OLE fajlovi. Umesto parametra „OLEClass“ u Do…While petlji, unesite odgovarajući naziv klase. Za bitmap slike naziv klase bi bio „Paint.Picture“. Da biste odredili naziv klase odgovarajućeg OLE objekta, pogledajte dokumentaciju aplikacije koja podržava objekt. U polje „Ekstenzija“ unesite fajl ekstenziju koju želite kao što su bmp, jpg, doc, xls, tif, ili gif. Ispred ekstenzije ne postavljajte tačku.
 9. Kliknite dugme „Ucitaj fajlove“ i zapazite da su učitani svi fajlovi naznačene ekstenzije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.