U trendu

Access – Vrste upita

Upiti (Query) u Access-u služe za pregled podataka, promenu podataka i analizu podataka. Takođe, rezultati upita mogu da budu izvor podataka za vaše forme i izveštaje. Upite možete kreirati, ili pomoću čarobnjaka ili u dizjan modu (Design view). U dizajn modu, određujete sa kojim podacima želite da radite, i to iz kojih tabela ili upita, i zatim možete da definišete kriterijume u tabeli upita (i to sve, samo pomoću miša). U Microsoft Access-u možete kreirati različite vrste upita:

  • select queries – obični selekcioni upiti
  • parameter queries – parametarski upiti
  • crosstab queries – višetabelarni upiti
  • action queries – akcioni upiti
  • SQL queries – SQL upiti

Select query upiti su najčešći vid upita. Ovi upiti vraćaju kao rezultat podatke iz jedne ili više tabela, zasnovane na određenim kriterijumima prilikom dizajna. Access rezultat prikazuje u tabeli (datasheet), u kojoj možete da menjate podatke. Osim ove funkcije, pomoću ove vrste upita možete grupisati podatke i nad njima vršiti matematičke operacije (sumiranje, prebrojavanje, srednje vrednosti i dr.).

Parameter query upiti pre vraćanja podataka, prikazuju dijalog prozore u koje korisnik treba da unese parametre kriterijuma, koji će uticati na rezultat upita. Možete da kreirate upit koji će tražiti od korisnika da unese i više od jednog parametra – na primer, naložiti korisniku da unese dva datuma, početnog i krajnjeg, za recimo neki izveštaj.

Crosstab query prikazuju sumirane podatke (zbir, ukupni broj ili srednj. vrednost) i to iz jednog polja i grupiše ih, po jednom osnovu, ispod – levo tabele, i po drugom osnovu, u naslovnoj liniji (redu) tabele. Možete kreirati ove upite pomoću čarobnjaka „Crosstab Query Wizard“ ili „ručno“ u dizajn modu. Osim toga, možete prikazati „crosstab“ podatke i bez „crosstab“ upita, a pomoću izvedenih tabela (PivotTable Wizard).

Action query upitima možete promeniti više podataka odjednom, tj. u samo jednoj operaciji. Pri tome, imamo više vrsta acionih upita:

  • Delete query – upiti koji brišu podatke iz jedne ili više tabela. Recimo, možete obrisati podatke iz tabele „Proizvodi“, kojima je istekao rok ili za koje nema narudžbi. Sa ovim upitim možete izbrisati samo ceo slog, ali ne i sadržaj određenog polja nekog sloga.
  • Update query – upiti kojima vršimo izmene podataka u jednoj ili više tabela. Na primer, možemo jednim „update“ upitom povećati cenu za 5%, proizvodima u tabeli „Proizvodi“. Znači, ovom upitima menjamo podatke u postojećim tabelama.
  • Append query – ovim upitima u jednu ili više tabela dodajemo nove slogove, i to na kraj datih tabela. Na primer, ovim upitom možemo dodati nove kupce u tabeli „Kupci“.
  • Make ­Table query – upit kojim se kreiraju nove tabele i to od dela ili svih slogova jedne ili više tabela. Najčešće se koriste za kreiranje tabela koje će se „izvesti“ (export) u druge Access baze podataka, ili za kreiranje izveštaja koji će prikazivati podatke u određenom vremenskom trenutku ili za kreiranje „backup“ kopija postojećih tabela.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.