Dijagnostika i otklanjanje problema u radu PC-ja (II deo)

U prethodnom prilogu smo pokušali da odredimo vreme nastajanja problema, i vezivanje njegovog nastajanja za neku promenu. Sada ćemo se pozabaviti određivanjem, da li je problem hardverske ili softverske prirode. Ovo utvrđivanje će uglavnom zavisiti od stepena ponavljanja datog problema:


 • Da li je dešavanje problema predvidljivo, odnosno da li ga možete opisati na sličan način kao „… svaki put kada startujem Word“, ili „… svaki put kada pokušam da štampam iz Excel-a“, ili „… svaki put kada se spajam na Internet“ i slično, odnosno kada ovakav problem možete i sami da izazovete bilo kad. U ovakvim slučajevima uzrok problema je najverovatnije softverske prirode. Izuzetak predstavlja slučaj koji možete opisati rečima „… uvek kada kompjuter bude dugo uključen“.
  • Rešenje ovoga leži u tome da probate da odredite koji od programa (softvera) prouzrokuje problem, pa da onda pozovete tehničku podršku i/ili „skinete“ update (ukoliko postoji) sa sajta proizvođača – ili da tražite da vam ga pošalju.
  • Eventualne „tragove“ o tome koji program prouzrokuje probleme možete dobiti ako kliknete na dugme „Details“ u okviru poruke „Illegal Operation error“ ili potvrdom polja za detalje „plavog ekrana“. U oba slučaja možete odrediti programe uzročnike.
  • Najčešći razlog „Illegal Operation“ greške je definisan kao page fault. Najverovatnije je da se javlja kada postoji jedan ili kombinacija određenih uslova. Na primer, ukoliko imate malo radne memorije, Windows vas neće sprečiti da startujete nove programe. Umesto toga, koristi se prazan prostor na hard disku kao privremena „parking“ memorija. Ovo ne samo što usporava sistem, već je i prostor najčešće ograničen, te je izvor ovakvog tipa grešaka.
  • Takođe možete biti i žrtva onoga što se naziva „DLL Hell“. Problem može nastati kada instalirate bilo koji softver koji „insistira“ da Windows-ove sistemske biblioteke (dynamic link libraries) zameni sopstvenim verzijama.
   • Moguće je da nova biblioteka (DLL) nije dobro napisana, ili Windows koristi neku od starijih verzija smeštenu u nekoliko podrazumevanih foldera (Windows, WindowsSystem ili WindowsSystem32).
   • U ovakvim slučajevima preporučljiv je „Norton CleanSweep“ ili neki od shareware programa, kao što su Duplicate File Finder ili Space Hound 32, koji vam mogu pomoći u pronalaženju eventualnih dupliranih biblioteka.

 • Ukoliko problem nastaje potpuno nepredvidljivo, a ne možete da ga izazovete kada vi hoćete, uzrok ovakvim problemima je najverovatnije hardver. Izuzetak predstavlja slučaj kada je greška identifikovana kao „page fault“.
  • Najverovatniji uzrok predstavlja nepouzdan memorijski modul, ili neki drugi deo hardvera na matičnoj ploči.
  • Jedna od prvih stvari koje treba da uradite je da pozovete „Device Manager“ (desni klik na My Computer i izbor solucije Properties), da bi videli da li je ijedan od uređaja obeležen žutim kružnim znakom sa uzvičnikom u sredini (kao na slici). Kliknite dvostruko na ikonicu uređaja i pojaviće se dijalog koji će opisati uređaj i njegove resurse.
Problem može postati malo konfuzan kada je izazvan od strane hardvera, ali ne baš od njega, već od malog softverskog dodatka zvanog „driver“ koji služi povezivanju operativnog sistema i same komponente. Ponekad ovi softverski delići nisu napisani kako treba. Rešenje možete pronaći na kompanijskom web sajtu, gde bi trebalo da pronađete najnovije verzije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.