Dreamweaver – Kako otvoriti novi prozor browser-a

Dreamweaver će vas često osloboditi od dugotrajnog unošenja HTML koda pomoću „čarobnjaka“ i ugrađenih funkcija. Tako je i u vezi potrebe za otvaranjem novog prozora browser-a. Umesto da pišete tagove i njihove atribute, dovoljno je pokrenuti određenu proceduru. Uz pomoć ove procedure možete otvoriti (akcija – Open Browser Window) novi prozor i podesiti: veličinu i poziciju prozora, koje menije će prozor imati, njegov naziv itd. Znači, celu ovu operaciju možete izvesti čak i ako ne znate specifikaciju ovog taga.

Ukoliko ne odredite ni jedan atribut za prozor, on će se otvoriti nasleđujući atribute i veličinu prozora iz koga je pozvan. Ukoliko odredite bilo koji atribut, novi prozor će automatski isključiti sve atribute koji nisu specifikovani. Na primer, ukoliko ne podesite ni jedan atribut, podrazumevane vrednosti atributa će biti sledeće: veličina prozora 640 sa 480 piksela, imaće navigacionu liniju, statusnu liniju, liniju menija i location toolbar.

A evo i kako da dodamo ovu proceduru (Open Browser Window) na našu stranicu:

 1. Selektujte određeni objekat na stranici (link) i otvorite Behavior inspector prozor, prečicom „F8“.
 2. Kliknite na znak plus (+) i iz menija akcija izaberite „Open Browser Window„.
 3. Otvoriće vam se dijalog prozor za podešavanja novog browser prozora koji će biti otvoren. Podešavanja su sledeća:
  • URL to display – polje u kome unosite URL adresu, apsolutnu ili relativnu.
  • Window Width – polje za unos širine novog prozora.
  • Window Height – polje za unos visine novog prozora.
  • Navigation Toolbar – određivanje da li će se prikazati linija sa dugmićima (Back, Forward, Home…) u novom prozoru.
  • Location Toolbar – određivanje da li će se prikazati linija sa lokacijom.
  • Status Bar – određivanje da li će se prikazati statusna linija u dnu prozora.
  • Menu Bar – određivanje da li će se prikazati linija menija (File, Edit, View…).
  • Scrollbars as Needed – određivanje da li će se prikazati klizači ukoliko sadržaj stranice prevazilazi veličinu vidljivog dela prozora.
  • Resize Handles – određivanje da li će korisniku biti dozvoljeno da vrši izmenu veličine prozora.
  • Window Name – naziv prozora, koji je uglavnom bitan, ako ga koristite sa JavaScript-om.
 4. Kada ste sve prethodno odredili, kliknite na „OK“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.