Excel – Datumske funkcije

Upotreba podataka o datumu i vremenu je vrlo bitna u MS Excel-u, a posebno u funkcijama koje rade sa datumima. Ali pre svega potrebno je da razumemo kako MS Excel radi sa datumima i šta za Excel predstavlja datum.

Svaki datum i vreme u Excel-u predstvavlja jedan redni broj, bez obzira na to kako formatirate prikaz sadržaja ćelije. Svaki podatak o datumu se čuva kao redni broj, a predstavlja se na razne načine. Vreme u Excel-u se meri počevši od 01.01.1900. godine, pa ide sve do 31.12.2078. godine. Tako da svaki datim u ovom intervalu uzima vrednost od 1 do 65380. Prema ovom pravilu sledeći datumi imaju sledeće vrednosti:

  • 01.01.1900. godine – vrednost 1
  • 05.01.2001. godine – vrednost 36896
  • 31.12.2078. godine – vrednost 65380
Kako ovo možete proveriti? Pa unesite neki datum u ćeliju i formatirajte prikaz u ćeliji, kliknite desnim tasterom iznad ćelije i izaberite „Format Cell…“, pa pređite na karticu „Numbers“ i u listi izaberite „General“.

Prethodno pravilo važi i za vreme. S tim što kada u jednoj ćeliji imamo podatke i o datumu, i o vremenu, cifre sa leve strane decimalnog zareza predstavljaju vrednost datuma, a cifre sa desne strane predstavljaju vrednost vremena. Vrednost vremena se predstavlja kao razlomak od 24 časa. Ovo možete videti u sledećim primerima:

  • vreme 12:00 – predstavljeno je sa 0,5
  • vreme 21:22 – predstavljeno je sa 0,890277778
  • vreme 09:56 – predstavljeno je sa 0,413888889

Još da napomenemo, sistem vremena sa početkom 01.01.1900. godine preuzet je radi kompatibilnosti sa programom „Lotus 123“ (softver koji je popularisao tabelarne programe, pre pojave Excel-a). Mada ovo možete da promenite na sistem sa početkom 1904. godine (kompatibilnost sa Macintosh platformom). Ovo podešavamo tako što izaberemo padajući meni „Tools> Options> Calculation“, i u sekciji „Workbook options“ potvrdimo opciju „1904 date system“. Kada unosimo datum i vreme u radne listove, Excel će pravilno formatirati ćelije (redovan prikaz vremena), ali će u pozadini prilikom izračunavanja koristiti redne brojeve.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.