Excel – Deljenje radne sveske

Ako već niste znali, vi i vaše kolege u firmi možete istovremeno da radite na jednom Excel-ovom dokumentu, tj. jednoj radnoj svesci (workbook). Ovakva operacija, kada više korisnika u mreži radi u jednoj radnoj svesci naziva se i „deljenje radne sveske“. Ovakva mogućnost je vrlo korisna, iz razloga što se Excel uglavnom koristi za finansije, a zna se da tu ima mnogo timskog rada. Kod deljenja radnog lista, više korisnika odjednom može da vrši izmene u jednom radnom listu.

Da bi delili neke dokumente sa drugima u mreži, potrebno je da izvršite neka podešavanja samog Excel-a:

 • Izaberite opciju menija „Tools> Options“, pa pređite na karticu „General“, i u dnu, u polje „User name“ upišite vaše korisničko ime, radi raspoznavanja.
 • Kada ste dodali korisničko ime, podesićemo i deljenje, izaberite meni „Tools> Share Workbook…“.
 • Otvoriće vam se dijalog prozor „Share Workbook“ (kao na slici). Potvrdite jedno polje, koje se nalazi u vrhu kartice „Editing“, kojim ćemo potvrditi da želimo da delimo datu radnu svesku. U donjoj listi na istoj kartici, možete videti spisak svih onih koji trenutno rade na datom dokumentu (njihova korisnička imena). Ako ste otvorili novu radnu svesku, u listi će se nalaziti samo vaše korisničko ime.
 • Ako klinete na jezičak kartice „Advanced“, otvoriće vam se nova kartica za podešavanja, sa sledećim poljima:
  • Track changes – radio-dugmići kojima se određuje da li želite da čuvate istoriju rada na radnoj svesci, i koliko dana.
  • Update changes – radio-dugmići kojima se određuje kada da se izvrši snimanje promena na deljenoj radnoj svesci. Prva opcija je – svaki put kada snimate dokument, a druga je – da se snimanje promena vrši automatski, u određenim intervalima.
  • Conflicting changes between users – ovde podešavate, ponašanje radnog lista u situaciji kada u jednom deljenom radnom listu, dva korisnika žele da izvrše promene u istoj ćeliji. Prva opcija će u datoj situaciji otvoriti dijalog prozor u kome možete da odredite koje promene će imati prednost. Izborom druge opcije, automatski će se prihvatati poslednja izmena.
  • Include in personal view – u ovoj sekciji imamo dva polja za potvrdu, prvim određujemo da li želimo da svaki korisnik uvrsti podešavanja štampe, a drugim podešavanja za filtriranje (kada imamo Excel-ove baze podataka).
Prethodnim postupkom, izvršili smo sva potrebna podešavanja. Kada budete radili u grupi, u naslovnoj liniji ćete videti „Shared“, zajedno sa nazivom deljenog dokumenta.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.