Excel – Funkcija AutoFill

Zahvaljujući brojnim opcijama za povećanje produktivnosti, možemo umnogome skratiti potrebu za unosom istih ili sličnih sadržaja u ćelije. Jedan od najefikasnijih i najčešće upotrebljavanih načina je korišćenje tzv. ručice za automatsku popunu ćelija (fill handle). Ručica za brzu popunu se nalazi u donjem desnom uglu selektovanog područja (mali crni kvadratić na ćošku). Kada pokazivačem miša dođemo iznad njega, pokazivač menja oblik u mali crni krstić. I ako tada kliknemo levi taster i povučemo mišem u bilo kom pravcu, izvršićemo popunjavanje ćelija istim sadržajem, tj. sadržajem iz prve ćelije.

Kako možemo da iskoristimo ovu funkciju? Na primer, u ćeliji A1 upišemo vrednost „1“, pa u ćeliju A2 upišemo vrednost „2“, te izvršimo selekciju obe ćelije. Potom pokazivačem dođemo iznad ručice za filovanje i povučemo na dole, dobićemo uređen redosled cifara, bez puno muke. Pored ove jednostavne opcije funkcijom „AutoFill“ možemo brzo unositi datume, godine, mesece i tekstualne izraze. Sve ovo, ali i još više nam je omogućeno preko tzv. namenskih lista pomoću kojih radi ova opcija. Npr. ako radite u firmi koja posluje sa istim poslovnim partnerima, njihova imena možete brže unosti ako kreirate namenske liste „AutoFill“ opcije. Na ovaj način dobićete ogromnu uštedu u vremenu.

Kako vršimo kreiranje lista? Prvo ćemo u radnom listu kreirati skup ćelija – listu, u jedan red ili jednu kolonu. Selektujte potom taj skup ćelija, pa pozovite padajući meni „Tools -> Options“ i pređite na karticu „Custom lists“. Kliknite na dugme „Import“, lista bi trebalo da se pojavi u okviru „Custom lists“. Na kraju, naravno, pritisnite „OK“. Kada definišete listu biće vam svuda i svaki put dostupna.

Da bi primenili unetu namensku listu, u neku ćeliju ćemo upisati jednu ili više vrednosti iz liste. Potom ćemo kliknuti na ručicu za popunu i povući u bilo kom smeru. U primeru na slici, definisali smo nazive dana u nedelji i potom uneli samo jedan, selektovali ručicu i povukli na dole.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.