Excel – Komentari

Kao i u drugim aplikacijama koje pripadaju paketu Office, i u Excel-u možete koristiti komentare i komentarisanje. Komentar je kratko obaveštenje koje je namenjeno vašim saradnicima ili vama samima kao podsetnik. Komentar može da sadrži svaka ćelija u radnim listu, i pri tom komentari ne predstavljaju sastavni deo dotičnog radnog lista (neće biti odštampano). U ćeliji koja ima komentar postavlja se mali indikator, trouglić crvene boje u gornjem desnom uglu ćelije. Po default-u (podrazumevano), komentari su nevidljivi, tj. ne prikazuju se na radnom listu, već samo kada pokazivač miša dođe iznad crvenog indikatora.

Komentare dodajemo nasledeći način:

  • Kliknite na ćeliju, kojoj želite da dodate komentar.
  • Izaberite meni „Insert -> Comment“, ili kliknite desnim tasterom iznad ćelije i izaberite iz priručnog menija „Insert comment“.
  • Otvoriće vam se tekstualno polje u koje unosite tekst komentara. Ovo polje možete i premestiti ako kliknete levim tasterom na ivicu okvira i jednostavno ga prevučete na željeno mesto.
  • Kada završite sa unosom, kliknite mišem izvan komentara ili pritisnite dva puta taster „Esc“ na tastaturi.
Sada se postavili komentar za određenu ćeliju, ako postavite pokazivač iznad crvenog indikatora videćete komentar (kada sklonite pokazivač komentar će nestati). Da bi odjednom postavili da vidite sve komentare na radnom listu, pozovite meni „View -> Comments“, dobićete paletu alatki „Reviewing“. Na njoj kliknite dugme „Show All Comments“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.