Excel – Kretanje kroz ćelije

U ovom tekstu ćemo obraditi mogućnosti kretanja kroz radne listove i njihove ćelije. Osim pomoću miša, bolje efekte postižete u radu sa tastaturom. Ukoliko ovladate prečicama sa tastature postićete ogromno povećanje produktivnosti u vašem radu. Kada kažemo kretanje kroz ćelije mislimo na pomeranje trenutno aktivnog polja-ćelije. Posebno dva tastera „Ctrl“ i „End“ se ističu u radu preko tastature. Držeći taster „Ctrl“ pritiskaćemo neke druge tastere, a taster „End“ ćemo pritisnuti i otpustiti, na statusnoj liniji se pojavljuje oznaka „End“, pa ćemo tek onda pritiskati druge tastere.

Sada ćemo vam dati prikaz korišćenja tastera i kombinacije tastera na tastaturi u vezi kretanja kroz radne listove:

 • Strelica desno ili „Tab“ – pomeranje u istom redu, ćeliju udesno
 • Strelica levo ili „Shift+Tab“ – pomeranje u istom redu, ćeliju ulevo
 • Strelica gore – pomeranje u istoj koloni, ćeliju iznad
 • Strelica dole – pomeranje u istoj koloni, ćeliju ispod
 • „Home“ – pomeranje u istom redu na ćeliju u početnoj koloni (A)
 • „Ctrl+Home“ – pomeranje na ćeliju u prvoj koloni, prvi red (ćelija A1)
 • „PgUp“ – pomeranje u istoj koloni, „jedan ekran“ gore
 • „PgDown“ – pomeranje u istoj koloni, „jedan ekran“ dole
 • „Ctrl+strelica levo“ ili „End-strelica levo“ – pomeranje u istom redu, prva neprazna ćelija udesno (ili poslednja kolona)
 • „Ctrl+strelica desno“ ili „End-strelica desno“ – pomeranje u istom redu, prva neprazna ćelija ulevo (ili prva kolona)
 • „Ctrl+strelica gore“ ili „End-strelica gore“ – pomeranje u istoj koloni, prva neprazna ćelija iznad (ili prvi red)
 • „Ctrl+strelica dole“ ili „End-strelica dole“ – pomeranje u istoj koloni, prva neprazna ćelija nadole (ili red 65.536)
 • „Ctrl+PgDown“ – pomeranje na sledeći radni list i u poslednju popunjenu ćeliju na njemu
 • „Ctrl+PgUp“ – pomeranje na prethodni radni list i u poslednju popunjenu ćeliju na njemu.
Ukoliko želimo da „skočimo“ na određenu ćeliju koristićemo funkcijski taster „F5„.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.