Excel – Načini postavljanja podataka na web (II deo)

U prethodnom prilogu smo vas upoznali sa mogućnostima koje pruža Microsoft Excel u pogledu deljenja podataka preko mreže. Ono što je bitno a nismo istakli u prošlom prilogu jesu zahtevi koji se postavljaju pred korisnike koji podacima pristupaju putem svojih web čitača. Da bi vaši saradnici videli interaktivne Excel-ove podatke, moraju imati instalirane sledeće komponente:

  • Microsoft Office Web komponente – ove komponente se instaliraju sa instalacijom Microsoft Office-a na svakoj pojedinoj radnoj stranici ili instalacijom sa korporativne mreže ukoliko vaša firma poseduje mrežnu licencu Microsoft Office-a.
  • Microsoft Internet Explorer verzije 4.01 ili noviji – sa instalacijom Microsoft Office-a 2000, dolazi i instalacija Internet Explorer-a verzije 5.

Što se tiče zahteva kada su u pitanju neinteraktivne Excel-ove web stranice, biće vam dovoljan bilo koji web čitač.

Kada svi korisnici zadovolje prethodne uslove, možete objaviti vaše radne listove na lokalnom intranetu ili globalnoj mreži. Pri tome, ovu operaciju je moguće izvesti na više načina:

  • Objavljivanje/postavljanje cele radne sveske (workbook-a).
  • Objavljivanje/postavljanje neinteraktivnih podataka (radnih listova), kada korisnici mogu samo da pregledaju podatke, a ne i da ih menjaju.
  • Objavljivanje/postavljanje interaktivnih unakrsnih tabela – delova radnih listova sa kompletnom spreadsheet funkcionalnošću.
  • Objavljivanje/postavljanje interaktivnih PivotTable tabela, koje korisnicima omogućavaju brze kalkulacije i sumiranja velike količine podataka.
  • Objavljivanje/postavljanje interaktivnih grafikona (chart) sa kompletnom pripadajućom funkcionalnošću.
  • Objavljivanje/postavljanje kombinovanih web stranica – Većina web stranica koje budete kreirali sadržaće više od jednog objekta, što znači da se vaša stranica može sastojati od logoa vaše firme, teksta, unakrsnih tabela i grafikona (kao na slici).

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.