U trendu

Excel – Osnovno o ćelijama

U ovom tekstu ćemo vam objasniti kako da se krećete kroz ćelija, kako se vrši unosu ćeliju i promena sadržaja pojedinačnih ćelija u Excel-u.

Osnovni fajl u Excel-u je u stvari radna knjiga, koja se sastoji od više radnih listova, a one se sastoje od ukrštenih kolona i redova. Kolone (imenovane slovima A, B, C…) i redovi (imenovani brojevima 1, 2, 3, 4…) svojim ukrštanjem grade mrežu pravougaonika, koji se nazivaju polja (ćelije). Na osnovu ovoga svaka ćelija je određena samo jednom kolonom i jednim redom, tako na primer, adresa ćelije „B2“ znači da se ćelija nalazi u koloni B i drugom redu. Osnovni princip je da sve operacije obavljamo samo u „aktivnoj“, tekućoj ćeliji. Napomenimo da unos novih podataka briše stare.

U Excel radnom okruženju postoji desetak oblika za pokazivač miša (kurzor), a njihov oblik se smenjuje u zavisnosti od situacije tj. zadate komande. Navešćemo četiri najčešće pojave koje ćete susretati u svom radu:

  1. Veliki beli krst – osnovni znak za kretanje u tabeli uz pomoć miša. Kada prelazite iz ćelije u ćeliju miš će dobiti ovaj oblik
  2. Mali crni krst – će se pojaviti kada želite da kopirate sadržaj jedne ćelije, u neprekidnom nizu na druge ćelije
  3. Vertikalna crta – tj. tačka umetanja (kao u Word-u), indikator koji pokazuje gde će biti izvršen unos sledećeg znaka u nekoj ćeliji
  4. Strelica okrenuta na levo – pokazuje da se pokazivač miša nalazi iznad određene ikone ili menija i pritiskom na levi taster miša omogućeno je pokretanje odgovarajuće komande.
U principu, pritiskom na levi taster miša vršimo označavanje i pokazivanje, a pritiskom na desni taster dobijamo kontekstni meni iz koga biramo odgovarajuće komande. U primeru na slici, levim tasterom miša smo kliknuli na ćeliju B2. Primetite da je u zaglavlju kolona slovo „B“ postalo aktivno i broj 2 među redovima. Zapazite i da se na početku linije unosa formula vidi adresa tekuće ćelije (B2). Aktivno polje je uokvireno podebljanom crnom linijom sa malim crnim kvadratićem u donjem desnom uglu. Ova ćelija je sada spremna za unos podataka ili da se nad njom izvrši neka operacija. Neaktivne ćelije – to su sve ostale ćelije.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.