U trendu

Excel – Povezivanje radnih svesaka linkovanjem

Ima momenata kada u vašoj firmi više vas radi na istom zadatku, a koji se sastoji iz više segmenata. U svakom od segmenata radi se na recimo, jednoj Excel-ovoj radnoj svesci, te ti segmenti grade jedan složen dokument koji se sastoji iz više povezanih radnih svesaka. Ovo „povezanih“, znači da su podaci jednih zavisni od podataka u drugim sveskama. Na svu sreću, Excel poseduje alatku za povezivanje u ovakvim slučajevima. I pored svega gore navedenog, date podatke možete deliti između više Office aplikacija, na primer tabelarni podaci uneti u Excel-u mogu se linkovati u Word dokument. Pri ovome, podaci se mogu linkovati, kada se vrši automatsko ažuriranje podataka u odnosu na izvorni dokument, ili ugrađivati, kada se vrši ubacivanje (kopiranje) podataka iz izvornog dokumenta, ali bez kasnijeg ažuriranja.

Za kreiranje dinamičkog linka između dva dokumenta uradite sledeće:

  • Otvorite sve izvorne dokumente iz kojih želite da linkujete podatke, pa potom i odredišne. Kao što smo rekli, to ne moraju da budu samo Excel dokumenti, već i dokumenti načinjeni u ostalim Office aplikacijama.
  • Izvršite selekciju podataka u izvornom dokumentu, pa izaberite meni „Edit> Copy“ ili samo kliknite dugme „Copy“ na Standard paleti.
  • Pređite u odredišni dokument, postavite kurzor u radni list koji želite i izaberite padajući meni „Edit> Paste Special“.
  • U dijalog prozoru „Paste Special“ (kao na slici) kliknite na dugme „Paste Link“.
Izvršiće se kopiranje sadžaja iz izvornog dokumenta, i ti podaci će biti povezani. Pređite sada u izvorišni dokument i u nekoj od ćelija izmenite neke od podataka. Vratite se u linkovani dokument, i videćete da su i ovde nastale iste izmene.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.