U trendu

Excel – Snimanje radnih listova kao grafike

Evo jednog vrlo zanimljivog i malo poznatog trika u Excel-u. Radi se o tome da radni list ili neki njegov deo (blok ćelija), možete iskopirati u Clipboard kao sliku (grafiku), a ne kao skup ćelija (brojčane informacije). Kada na ovaj način iskopirate deo Excel-ovog radnog lista, možete dati sadržaj iskopirati u npr. MS Word kao sliku, a ne kao OLE objekat. Ovakav sadržaj možete kasnije „uvesti“ i u neki od programa za obradu slika (npr. Photoshop), na dalju obradu.

Sledite sledeće korake, da bi videli kako se izvodi „trik“:

  • Pokrenite Excel i otvorite neki postojeći radni list ili grafikon (chart).
  • Selektujte blok ćelija ili kliknite na grafikon da bi ga selektovali.
  • Držeći pritisnut taster Shift izaberite meni „Edit> Copy Picture“ (vidi sliku).
  • Otvoriće vam se mali dijalog prozor, u kome treba da izaberete „As shown on screen“ (za najbolji kvalitet kopirane slike format neka bude „Picture“).
  • Kliknite na „OK“.
Pokrenite sada npr. MS Word i otvorite prazan dokument, pa izaberite klasičnu komandu za kopiranje sadržaja iz Clipboard-a – „Edit> Paste“. U naš dokument će biti iskopiran dati blok ćelija, ali kao slika.

Za dalja podešavanja na uvezenoj slici otvorite paletu sa alatkama za uređenje slika „View> Toolbar> Picture“. Ukoliko nećete da se vide Excel-ove linije mreže (gridlines), u Excel-u izaberite meni „Tools> Options“, pređite na karticu „View“ i poništite polje za potvrdu „Gridlines„.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.